Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Dagvattenpolicy

"Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun" är ett styrdokument som redovisar riktlinjer för
dagvattenhantering: hur avledning, uppsamling och eventuell rening av dagvatten ska ske i planlagt område och områden som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) i Ängelholms kommun.

Framför allt förespråkas öppen, lokal dagvattenhantering i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart dagvattensystem, där belastningen på recipienter och ledningsnät minimeras.

Dagvattenpolicyn är anpassad till Ängelholms miljöplan 2014–2021, som anger mål och riktlinjer för Ängelholms kommuns miljöarbete.

Arbetet med att ta fram policyn har utförts av en kommunövergripande organisation med representanter från flera verksamheter inom kommunen.

Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och ska aktualiseras varje mandatperiod.

Sidan uppdaterad den 10 november 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att du kan få gratis rådgivning om du funderar på att installera solceller på ditt tak?