Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Fastbränsleeldning

Eldning med fasta bränslen medför brandfara och att ämnen som är miljöstörande samt hälsofarliga sprids till omgivningen. Detta gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i mindre grad. Eldning med ved och andra fasta bränslen som träpellets har ökat under en längre tid. Även under goda betingelser är det svårt att elda med fastbränslen utan utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Att tänka på när du installerar ny eldstad

 Innan du installerar en eldstad måste du göra skriftlig anmälan till bygglovsenheten samt en anmälan till sotningsdistriktet.

Utsläpp från vedeldning i pannor och kaminer kan bli problem i bostadsområden om eldningen inte sker med rätt utrustning eller sköts på rätt sätt. Röken från din eldning kan snabbt sugas in i hus med fläktstyrd ventilation. I tätbebyggda områden kan det bli krav på restriktioner i eldningen om boende i området störs av vedeldningen.

Redan nu gäller enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter att "småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte uppfyller Boverkets byggregler, BFS 1998:38, eller inte är försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom område med detaljplan".

Det ligger i ditt eget intresse att skapa bästa tänkbara förutsättningar för din vedeldning.

Tänk därför på följande:

  • Välj ur miljösynpunkt bästa förbränningsteknik. I första hand rekommenderas utrustning för pelletseldning. Miljögodkänd utrustning skall alltid installeras, men är inte alltid tillräckligt för att inte orsaka störningar i omgivningen. 
  • Kombinera panna med en rätt dimensionerad ackumulatortank. 
  • Följ alltid leverantörens anvisningar för pannan/kaminen. 
  • Använd endast helt torrt bränsle.
  • Stryp inte lufttillförseln. Måste du strypa lufttillförseln har du fel utrustning. 
  • Undvik eldning vid väderlek när röken kan "slå ned" eller vid sådan vind att röken kan nå högre belägen bebyggelse.

Sidan granskad den 15 november 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?