Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Installation av värmepump

Det finns ett stort intresse för att installera värmepumpar i villor eftersom det kan ge en vinst både för miljön och för den egna ekonomin. Men en värmepump som tar värme från berg, jord och grund- och ytvatten kan påverka grundvattnet.

Därför måste du göra en anmälan till myndighetsnämnden innan du installerar en värmepump. En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du dock inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att det inte blir bullerstörningar för omgivningen. Mer information om respektive värmepumpsanläggning finns i högerkolumnen.

De flesta installationer av värmepumpar blir godkända av myndighetsnämnden. Men tänk på att det i myndighetsnämndens beslut finns krav på både hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet.

Att tänka på innan du installerar en värmepump

  • Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld innan du lämnar in den till miljönämnden och att du lämnar in den i god tid. Är det något som är oklart, ring till Kundtjänst.
  • När du installerar en bergvärmepump ställer myndighetsnämnden vanligtvis krav på att borrhålet ska fyllas igen på grund av att det finns risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas eller att artetiskt vatten (vatten under tryck) kan förekomma på platsen. Att fylla igen borrhål innebär en merkostnad. Se därför till att prata med din entreprenör om detta.
  • Om din värmepumpanläggning innehåller mer än 10 kg köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.
  • Om din fastighet ligger inom ett naturskyddat område bör du kontrollera med länsstyrelsen vad som gäller vid exempelvis grävning.

Avgift

För handläggningen av anmälan tar myndighetsnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden kan det finnas förbud för värmepumpar och tillståndsplikt för andra, kontakta verksamheten miljö och bygg för mer information. Vid tillståndsplikt får du inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du fått myndighetsnämndens beslut.

Vattenverksamhet

Om du ska installera en värmepumpsanläggning kan det krävas att åtgärden anmäls till Länsstyrelsen eller att du ansöker om tillstånd för anläggningen beroende på vilken typ av värmesystem du ska använda. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i miljöbalkens 11 kapitel. För mer information gå in på Länsstyrelsen Skånes hemsida, länk till höger.

Sidan uppdaterad den 9 april 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att vi hade 236 evenemang under jubileumsåret 2016?