Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Buller

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill undvika. Buller kan komma från många olika källor t ex trafik, industrier och diskotek. I hemmet kan man störas av buller från bl a grannar, tvättstugor och ventilationssystem.

Störs du av buller?

Störs du av buller i din lägenhet ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den verksamheten som orsakar bullret. Det är den som orsakar bullret som är skyldig att vidta åtgärder för att närboende inte ska störas.

Om fastighetsägaren/verksamheten inte vidtar åtgärder och problemet kvarstår kan du få hjälp av kommunen. Myndighetsnämnden kan vid misstanke om störningar från en verksamhet ställa krav på att en bullermätning ska göras. För att underlätta ärendehanteringen ser vi helst att klagomål lämnas in på blanketten för klagomål om olägenhet, se länk till höger.

Människor har olika uppfattningar om vad som är buller, den oönskade ljudkällan kan bero på typen av källa, mottagningsförhållandena och personens känslighet. Detta tar man hänsyn till när man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar. En bedömning görs också på vad som är rimligt i ekonomiskt och tekniskt avseende.

Hur mycket får det låta?

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) finns det riktlinjer om hur mycket det får låta inomhus. När det gäller buller utomhus från t ex industrier har Naturvårdsverket gett ut allmänna råd med riktlinjer.

Ökat buller vid Hallandsås

I december 2015 öppnar tunnlarna genom Hallandsås. Det kommer att innebära en ökad trafik av bland annat godståg genom Ängelholms kommun. Kommunen är medveten om att detta kan innebära en förändrad boendemiljö för boende intill järnvägen.

Kommunen har haft möte med Trafikverket i september 2015. Det då inte fastställt vilken belastning järnvägen kommer att ha. Vid frågor angående buller från järnvägen kontaktas i första hand Trafikverket.

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att världscupen i BMX var i Ängelholm 2015?