Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Skadedjur och ohyra

Skadedjur kan ställa till med problem genom att sprida smitta, smutsa ner eller genom att angripa t ex livsmedel, textiler och virke.

Djur som på något sätt orsakar problem för människor eller medför olägenhet för hälsan kallas skadedjur eller ohyra. Med olägenhet menas att de ger en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Exempel på skadedjur kan vara möss, råttor och vissa fåglar. Även rådjur och grävlingar kan räknas som skadedjur om de orsakar problem vid din bostad t ex genom att smutsa ner. Insekter som finns i stort antal och på olämplig plats kallas för ohyra. Det kan t ex vara mjölbaggar, silverfiskar, vägglöss, pälsängrar och myror.

Ansvar och sanering

Enligt Miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Utomhus ska åtgärder endast vidtas om det finns större hälsorisker som till exempel risk för smittspridning.

Vi kan alla hjälpas åt att förebygga problem genom att inte sprida mat eller ställa sopor så att det blir tillgängligt för skadedjur. Städning är ett enkelt sätt att hålla ohyra borta och genom att hålla rent i bostadsutrymmen och andra lokaler minskar man risken för att ohyra kan föröka sig.

Fastighetsägaren, förvaltaren eller nyttjanderättsinnehavaren har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Om du har problem med skadedjur i din fastighet kan du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om du har en skadedjursförsäkring. Villaägare har ofta en skadedjursförsäkring via sin villa- och hemförsäkring. Saknas skadedjursförsäkring får du själv kontakta en skadedjursbekämpare.

Hyresgäster som har problem med skadedjur i eller i närheten av sin bostad ska i första hand kontakta sin fastighetsägare. Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga och åtgärda problem med skadedjur. Om fastighetsägaren inte vidtar åtgärder och problemet kvarstår kan du få hjälp av kommunen. Om det finns risk för ohälsa kan myndighetsnämnden förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder mot skadedjur.

För att underlätta ärendehanteringen ser vi helst att klagomål lämnas in på blanketten för klagomål om olägenhet, se länk till höger.

För information om vad som gäller vid yrkesmässig bekämpning av skadedjur med t ex råttgift, myrmedel etc på en plats som allmänheten har tillträde till, se sidan om biocidprodukter.

Sidan uppdaterad den 15 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?