Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vintergrön åkermark

För att minska läckaget av närsalter till sjöar och vattendrag har det införts bestämmelser om att viss andel av åkermarken skall vara vintergrön.

I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns regler för den andel höst- och vintergrön åkermark som krävs på jordbruksföretag med mer än 5 ha, i Skåne krävs minst 60%. Följande grödor räknas som höst- eller vintergröna: vall och vallinsådd, höstoljeväxter, höstsäd, bevuxen EU- träda, obearbetad stubb efter spannmål och oljeväxter, betor, morötter, rödbetor (ej potatis), fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog samt fånggrödor.

I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns även regler för när vissa av de höst- och vintergröna grödorna tidigast får brytas eller senast sås. I Skåne gäller följande:

  • fleråriga grödor, obearbetad stubb och fånggrödor sådda före den 31 juli (undantag, se nedan) får brytas tidigast den 20 oktober
  • fånggröda och höstsådda grödor ska sås senast den 15 oktober. Fånggrödan får brytas tidigast nästa vår 
  • vallar, bevuxen träda och fånggröda med mer än 25 % baljväxter (marktäckning, inte utsädesmängd) får brytas tidigast nästa vår.

 

Sidan granskad den 25 januari 2016.


 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms stadshus är förankrat med vajrar för att inte glida ner i Rönneå?