Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun

Kommunfullmäktige antog den 28 juni 2010 ett nytt naturvårdsprogram för Ängelholms kommun. Naturvårdsprogrammet beskriver områden i kommunen med höga naturvärden.

Förutom en detaljerad beskrivning av 80 områden innehåller naturvårdsprogrammet en del inledande texter kring den lagstiftning som styr naturvårdsarbetet och information kring kommunala mål och nationella miljökvalitetsmål.

Det finns ett avsnitt om vanliga termer som är väsentliga i naturvårdssammanhang och ett avsnitt ägnas åt naturtyper i kommunen samt det kulturlandskap, med sin speciella skötsel, som våra förfäder skapat. Lite om naturgeografi samt om de tillgångar i form av mark, vatten och naturresurser som finns inom kommunen.

Till sist innehåller naturvårdsprogrammet ett avsnitt om problematiken med främmande arter. I slutet finns även ordförklaringar.

Höga värden för Ängelholm 

De 80 områdena är utvalda för att de har ett högt värde för Ängelholm. Ett område kan ha ett högt naturvärde av olika anledning. Det kan vara höga värden på grund av att det är en ovanlig naturtyp eller geologisk formation och/eller att området hyser ovanliga arter. Det kan även ha högt värde för att det är tätortsnära, vilket innebär att det är lätt att ta sig till och lätt att utnyttja.

Det är viktigt med tätortsnära natur för skolor, förskolor och föreningar. Vissa områden har höga värden för att de sätter Ängelholm på turistkartan. Stora värden finns på stranden och i den strandnära skogen, i Vege å och Rönne å, som områden för havsbad, paddling och fiske.

Våra skogsområden är värdefulla som områden för vandring, cykling och ridning. Dessutom kan ett område ha värde bara för att det är tyst och ger storskogskänsla.

Miljöperspektivet ska genomsyra kommunen

Eftersom miljöperspektivet ska beaktas i all kommunal verksamhet i enighet med de nationella miljökvalitetsmålen och kommunfullmäktiges mål innebär det att naturvårdsprogrammet behövs som komplement till övriga kommunala beslutsunderlag vid kommunens framtida projektering.

Syftet med Ängelholms naturvårdsprogram är att det ska:

  • utgöra ett planeringsunderlag för kommunens översiktsplan och vara till hjälp och stöd i framtagande av detaljplaner, handläggning av bygglov, markfrågor och naturvårdsarbete i kommunens prövningar, i huvudsak enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
  • utgöra ett viktigt verktyg för att prioritera områden som kan behöva förstärkt skydd från exploatering eller som kräver viss skötsel för att dess värde ska kunna bibehållas till kommande generationer.

Programmet finns i högerspalten. Där hittar du också en länk till kartor över de olika områdena.

Sidan uppdaterad den 2 maj 2014.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram?