Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bidrag för anläggande av våtmark i Ängelholms kommun

Ska du anlägga en våtmark i Ängelholms kommun? Passa i så fall på att ansöka om bidrag från kommunen. Ni som har beviljats statliga stöd för anläggande av våtmark kan också söka stödfinansiering från Ängelholms kommun.

Enligt miljöprogrammet för Ängelholms kommun bör 20 – 30 hektar våtmark anläggas fram till 2013 i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska gå in och medfinansiera projektering och anläggning av våtmarker som ett komplement i det fall då statligt bidrag utgår. Ängelholms kommun går in och medfinansierar med 20 000 kr per hektar anlagd våtmark.

De flesta våtmarker anläggs på privat mark men för att målet i miljöprogrammet ska kunna uppnås går kommunen in och stöttar med ekonomiskt bidrag. Markägaren ska söka och få godkänt statligt bidrag som täcker största delen av kostnaderna vid projektering och anläggning av våtmarker. Det prövas i varje enskilt fall hur många hektar som det utgår bidrag för. Från Ängelholms kommun kan det maximalt utgå bidrag till 30 hektar anlagd våtmark under en 4 års period alltså från 2010 till och med 2013. 

Vem kan söka bidraget?

Markägaren som sökt statligt bidrag kan söka kommunalt bidrag förutsatt att länsstyrelsen godkänt projektet.

Utdelning av bidraget

Ängelholms kommun har 6 veckors handläggning av ärendet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av projektet samt en tidsplan
  • Sökandes namn och adress
  • Ansvarig projektledare
  • Antal hektar man söker bidrag för
  • Kopia av Länsstyrelsens beslut

Bidragsansökan skickas till:
Miljö och bygg
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Märk kuvertet ”Våtmark”

Sidan uppdaterad den 17 maj 2011.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?