Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänst och annan verksamhet som lyder under socialnämnden.

Uppgifter och ansvar

Centrala stabsfunktionen har bland annat hand om kvalitetsutveckling/uppföljning, arkiv, IT-samordning, budget och redovisning, bostadsanpassningsbidrag, alkoholtillstånd/tillsyn och samordning av arbetet i nämnden.

Avdelningen för Individ och familjeomsorg har bland annat hand om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, socialtjänstens uppgifter inom vård och behandling, familjerättsfrågor, fältverksamhet, öppenvårdsverksamhet och medling vid ungdomsbrott.

Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning, ansvarar bland annat för insatser till personer som omfattas av Lagen om Stöd och Service, LSS. Dessutom hör familjerådgivning organisatoriskt till detta verksamhetsområde.

Äldreomsorgen har hand om hemtjänst och hemsjukvård både i särskilt och ordinärt boende.

Sidan granskad den 3 december 2014.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:
Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jenny Silver är från Ängelholm?