Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Tekniska kontoret

Ett tekniskt kontor är verksamt inom många områden

Verksamheterna spänner över mycket som allmänheten dagligen kommer i kontakt med.

Förvaltningen omorganiserades i juni 2012 för att bättre möta de förväntningar som ställs. Uppdraget är fortfarande att handlägga inom det som reglerats som Tekniska nämndens ansvarsområden.

Teknisk chef: Mikael Fritzon

Organisationsskiss för tekniska kontoret Visa större bild

Organisationsskiss för Tekniska kontoret

 

TK Stab & Support - arbetar med nämndsadministration, ekonomi, försäkringar, kommunikation och IT, inköp och i allt en stödfunktion till övriga avdelningar. Förvaltningens ekonom, Annika Enberg är även avdelningschef här.

Projekt - Samordning av alla större projekt leds av projektchef Jonas Henriksson.

TK Gata, Park och Trafik - Beställaravdelning för denna skattefinansierade verksamhet med stadsträdgårdsmästare Maria Birgander som chef över gator, trafik, park- och stränder.

TK VA - Beställaravdelning för denna taxefinansierade verksamhet bestående av VA-verk och rörnät med Cornelia Ljungerud som VA-chef.

TK Kart & Mät - Avdelning med mätningsuppdrag och hantering av kommunens geografiska information med Stina Andersson som chef.

TK Partners består av :
Intraprenad - Utförardelen för väghållning, drift av gata, park och va-nät samt teknisk service (fordon, maskiner och förråd) som leds av arbetschef Ted Werme.

TK Kost - Kostavdelningens verksamhet på skolor och vårdboende med måltidschef Jennie Andersson.
TK Lokalvård - Lokalvårdsavdelningen med uppdrag på skolor och vårdboende som leds av lokalvårdschef/kvalitetsutvecklare Pia Radil.

Läs mer om

Sidan uppdaterad den 10 april 2014.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:
Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en egen flygplats?