Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunorganisation

Syftet med Ängelholms kommuns nya kommunorganisation är att bättre kunna möta medborgarnas behov av kommunal service. Genom samarbeten mellan funktioner som hittills funnits inom olika förvaltningar tror vi att medborgarna och andra som kommer i kontakt med kommunen kan få en bättre och mer effektiv service.

Kommunorganisationen ska organiseras på det sätt som bäst gynnar medborgarna och den ska samtidigt matcha den nya politiska organisationen. Den nya kommunorganisationen byggs upp kring de tre huvuduppdragen "Lärande & familj", "Hälsa" och "Samhällsutveckling". Därtill kopplas en ledningsstab, servicestöd och agila arenor för utveckling & service.

Ängelholms kommuns nya tjänstemannaorganisation Visa större bild

Ny tjänstemannaorganisation.

 

Nedan framgår hur olika verksamheter placerats in i organisationen: 

Ledning

 • Översiktsplanering
 • Regional utveckling
 • Stadsjurist

Lärande och familj

 • individ-och familjeomsorg
 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • kulturskola
 • komvux
 • elevhälsan
 • verksamhet för
 • funktionshindrade
 • arbetsmarknadsåtgärder – resurscenter och Ung i Ängelholm
 • del av befintlig myndighetsenhet (nuvarande soc)
 • delar av kundtjänst*

Hälsa

 • äldreomsorg
 • kommunal Hälso- och sjukvård
 • del av befintlig myndighetsenhet (inom nuvarande socialförvaltning)
 • delar av kundtjänst*

Samhällsutveckling

 • TK – Projekt
 • TK - Stadsmiljö
 • TK - Kart och Mät
 • TK – VA
 • TK - Måltidsservice/TK – Lokalvård
 • TK - Intraprenad
 • stark – plan
 • stark - bygg
 • miljö
 • mark och exploatering
 • kultur
 • fritid
 • myndighetsenhet
 • (lantmäteriet kan ev tillkomma)
 • delar av kundtjänst*

Servicestöd

 • ekonomi
 • HR
 • kommunikation
 • upphandling
 • lokalförsörjning
 • IT
 • GIS
 • juridik
 • omvärldsbevakning, statistik och analys
 • kvalitetsuppföljning
 • arkiv
 • övergripande säkerhetsarbete
 • nämndadministration
 • beredningsstöd
 • koordinatorer och processledning till beredningarna

 

Huvuduppdragschefer:

Christer Kratz, chef för Lärande & familj

Susann Petterson, chef för Hälsa inklusive kundtjänst

Mikael Fritzon, chef för Samhällsutveckling

 

Servicestödet

Servicestödet består av tre sektorer - Kommunikation, Ekonomi och kvalitet och HR.

Ekonomi och kvalitet
Chef Stefan Marthinsson
Består av enheterna:

 • Budget
 • Redovisning
 • Upphandling
 • Kvalitet

HR
Chef Lena Östblom
Består av enheterna:

 • HR-stöd
 • Medarbetarutveckling/kompetensutveckling
 • Säkerhetsfrågor

Kommunikation
Chef Karin Wettermark Jonsson
Består av enheterna:

 • Kommunikation
 • Beredningsstöd
 • IT
 • Nämndadministration

Sidan uppdaterad den 25 juni 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?