Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

En jämlik kommun

Uppdrag

Ängelholms kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt beredningen för omsorg att utarbeta en långsiktig målbild för en jämlik kommun.

Bakgrund

Uppdraget utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hur kan Ängelholm bli en kommun där det är attraktivt att leva, jobba och utvecklas för alla människor. För att nå dit måste alla ha samma möjlighet till utveckling. En jämlik kommun och region lockar till sig fler människor och skapar ytterligare förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. Hur kan vi skapa inflytande och delaktighet, arbeta för service och bemötande på lika villkor och bygga ett tryggt och hållbart samhälle. 

Medborgardialog

Beredningen vill ta del av idéer, erfarenheter och kunna bredda sina perspektiv kring vad som fungerar bra, mindre bra och hur Ängelholm kan bli ännu bättre på att inkludera alla. Därför kommer de att träffa gymnasieungdomar och en fokusgrupp i samtal kring vad som är viktigt för att Ängelholm ska vara en bra plats att leva på för alla.

Tidsplan

Uppdraget påbörjas under sommaren 2017 och ska slutrapporteras till kommunfullmäktige senast hösten 2018.

Sidan uppdaterad den 12 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att G:a Rådhuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?