Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ängelholm - Sveriges första agila utvecklings- och serviceorganisation

Vi har gått från förvaltning till samverkan och agila arenor utifrån medborgarens nytta och behov. 

Ängelholms kommun har arbetat målmedvetet och framåtsiktande sedan 2013. Då bestämde politikerna att man ville förändra den kommunala organisationen för att främja det demokratiska arbetet och möta medborgarnas behov av god kommunal service på ett bättre sätt. Resultatet blev bland annat färre nämnder och ett större utrymme för fullmäktige att leda utvecklingen med långsiktiga mål och strategier. Ängelholms kommun har gått längre än de allra flesta svenska kommuner i att samla ihop verksamheter utifrån medborgarens perspektiv.

Fyll i dina kontaktuppgifter i vårt formulär för att hålla dig informerad om slutseminariet i maj 2018!

Agilt arbetssätt inom äldrevården med virtual reality (VR)

Agilt arbetssätt inom äldrevården

Foto: Rikkard Häggbom

 

Stor delaktighet

Under de senaste fyra åren har en ny kommunorganisation vuxit fram. Den har formats tillsammans med politiker, kommunens chefer och medarbetare från kommunens olika verksamheter. Syftet: att skapa en organisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov och förändringar i omvärlden. Arbetet har resulterat i en agil kommunorganisation för utveckling och service, med helt nya krav på chefers och medarbetares förmåga att kommunicera och samarbeta över verksamhetsgränser.

Tre huvuduppdrag river murar

Verksamheterna har organiserats på ett sätt som ska gynna medborgarna och samtidigt matcha den nya politiska organisationen. Förvaltningarna är borta. Istället finns tre så kallade huvuduppdrag: Lärande och familj, Hälsa och huvuduppdrag Samhälle. Det finns också ett servicestöd där kommungemensamma stöd- och specialistfunktioner har samlats. Organisatoriska murar har rivits för att skapa samverkan både internt och med omvärlden. Det agila arbetssättet ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Alla har samma fokus, att förverkliga den gemensamma visionen för Ängelholm. 

Se hur tjänstemannaorganisationen ser ut i Ängelholms kommun 

Läs om Ängelholms kommuns politiska organisation 

Agilt arbetssätt och agila arenor

Det unika med Ängelholm är det agila arbetssättet och arenorna för utveckling och service. En agil arena är en samverkansform som vi i Ängelholms kommun använder för att kunna leverera bättre service till medborgarna. Vi samlar ihop de kunskaper som behövs för att snabbt kunna lösa ett problem. Det kan vara personal från olika funktioner inom kommunen och det kan vara personer från exempelvis näringslivet, polisen, kyrkan eller andra föreningar. Det viktiga är att de som deltar i arenan kan bidra till att lösa problemet. Alla medarbetare i Ängelholms kommun ska signalera om det finns problem som behöver lösas. Till varje agil arena utses en processledare med ansvar för att leda arenans arbete. Processledaren har också ett ansvar att återföra kunskap till övriga delar av organisationen efter genomfört uppdrag.

Definition av ordet agilt
 

8 miljoner från EU för att fördjupa det agila arbetssättet

För att skapa en agil organisation värd namnet, krävs fördjupad kunskap om vad agilt arbetssätt och förhållningssätt innebär i det vardagliga arbetet i kommunens alla verksamheter.

Ängelholms kommun har därför fått drygt åtta miljoner kronor i bidrag från EU för att genomföra utbildningsinsatser för alla medarbetare och chefer i kommunen. I år, 2017, får samtliga chefer och medarbetare, cirka 3200 personer i Ängelholms kommun kompetensutveckling om agilt arbetssätt och förhållningssätt, förändringskunskap och horisontella principer (det vill säga jämställdhet, tillgänglighet, icke-­diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling).

Analysfas 

Förra året genomfördes en genomgripande analysfas. Under en intensiv period deltog alla kommunens medarbetare i workshops för att komma fram till konkreta utvecklings- och förbättringsområden. Frågor vi ställde oss: Vad behöver vi göra konkret för att Ängelholms kommun ska utvecklas till en agil service- och utvecklingsorganisation, på riktigt? Vad innebär det agila arbetssättet och det agila förhållningssättet i praktiken? Vad behöver vi förändra? 

115 workshops

Under 2016 genomfördes 115 workshops som tillsammans resulterade i över 4000 förslag på aktiviteter som ansågs viktiga för att det agila förhållnings- och arbetssättet ska kunna genomsyra den nya kommunorganisationen. Samtliga förslag analyserades. De utvecklingsbehov som framträdde tydligast har resulterat i den kompetensutvecklingsinsats som pågår i år.

Utöver kommunens medarbetare kommer ett antal arbetssökande hos arbetsförmedlingen delta i utbildningarna. Tanken är att framförallt unga och nyanlända ska få en möjlighet till kompetenshöjning, samtidigt som de får en möjlighet att knyta kontakter med kommunen och dess medarbetare. Utöver arbetssökande kommer även personal från projektets samverkanspartners, Ängelholms näringsliv, Ängelholmshem och lokalpolisen Kulla Bjäre att delta i utbildningsprogrammet.

EU-flaggan Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden

 

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2017.

Vill du veta mer?

Projektledare
Cecilia Nelander Olsson
This is an email address

Kommunikationschef
Karin Wettermark Jonsson
This is an email address

Film
Se film där kommundirektör Lilian Eriksson berättar om resan till en agil utvecklings- och serviceorganisation (nytt fönster)

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholm har en egen flygplats?