Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Barkåkra

Pågående detaljplaner

 ______________________________________________________________________________

Barkåkra 55:1, Skepparkroken, Ängelholms kommun

 

 

Planområdet är beläget söder om Barkåkra station. Området avgränsas av Skepparkroksvägen i norr och öster, bebyggelse utmed Strandängsvägen i söder och naturmark i väster. Västkustbanan delar planområdet i två delar.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring den nya stationen till en varierad blandstad. Planläggningen avser enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus samt möjlighet till skola och handel. Bostäder önskas med olika upplåtelseformer. Förslaget bedöms motsvara ca 450 bostäder. Syftet är också att säkerställa gröna kilar i området samt att utveckla stråk och kopplingar.

Förslaget överensstämmer inte med länsstyrelsens granskningsyttrande för den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §.

Afficher från öppet hus (kortfattad beskrivning av planförslaget)

Samrådstiden har nu gått ut och arbetet inför granskning pågår.

planskede
 

Handläggare är Katinka Lovén
Vid eventuella frågor ring 0431-87000 eller e-post This is an email address

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

 Planhandlingar:

Sidan uppdaterad den 10 januari 2018.

Karta med gällande detaljplaner

Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan följa sommarens badvattenprover på webben?