Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vejbystrand

 

 

Vejby 15-293
 

Vejby 15:293, Vejbystrand

Kommunstyrelsen beslutade den 28 februari 2018 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget ca 1 km sydöst från Vejbystrands centrum, inom fastigheten Vejby 15:293 som ägs av Vattentornets Fritidsförening UPA.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att avstycka en fastighet kring det gamla vattentornet, vilket inte är tillåtet med nuvarande områdesbestämmelser.

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Planhandlingarna finns, enligt PBL (2010:900) 5 kap 11§, utställda från den 14 mars till och med den 4 april 2018 på: 

  • Stadshuset, Ängelholm, ordinarie öppettider
  • Stadsbiblioteket i Ängelholm och Vejbystrands bibliotek, ordinarie öppettider.
  • Kommunens hemsida

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till Planenheten, 262 80 Ängelholm eller This is an email address senast den 4 april 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under granskningstiden.

planskede
 

Handläggare är Mariann Martell. Vid eventuella frågor ring 0431-870 00 eller e-post This is an email address

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Planhandlingar:

Sidan uppdaterad den 12 oktober 2017.

Karta med gällande detaljplaner

Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns oberoende gjorda tester på exempelvis solcellsanläggningar? Fråga din energi- och klimatrådgivare!