Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Hygieniska behandlingslokaler

Myndighetsnämnden har tillsyn över lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds någon form av hygienisk behandling. Till hygieniska verksamheter räknas t ex fotvård, akupunktur, piercing, tatuering, solarier, bassängbad, spa, frisersalonger, massage m fl.

För att hindra spridning av smitta behöver lokalerna vara lämpade för verksamheten och det måste finnas bra rutiner för hygien och rengöring av utrustning. Läs gärna våra informationsblad som finns under relaterad information.

Anmälningsplikt

Vissa yrkesmässiga hygieniska verksamheter ska anmälas till miljönämnden innan de påbörjas. Tänk på att lämna in anmälan i god tid, senast sex veckor innan du planerar att starta. Anmälningsblankett (Anmälan om hälsoskyddsverksamhet) hittar du under relaterad information till höger.

De verksamheter som måste anmälas är:

  • Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, t ex tatuering, fotvård, piercing och akupunktur
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många
  • Solarier (ska anmälas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter).

Vid anmälan tas en anmälningsavgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan att göra en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet. Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det är ofta enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av myndighetsnämndens tillsyn. Det är därför viktigt att man meddelar kommunen om man startar eller övertar en sådan verksamhet, se blankett för uppgifter om verksamhet 45 §.

Detta gäller t ex för hygieniska verksamheter som frisersalong, sjukgymnastik, manikyr/pedikyr, hudvård, skönhetsbehandling, massage och annan kroppsvård men även för andra verksamheter som t ex hotell, pensionat, idrotts- och campinganläggningar, lokaler för vård och annat omhändertagande.

Egenkontroll

Du som bedriver en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att själv kontrollera verksamheten genom så kallad egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Egenkontrollen ska vara skriftlig och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Läs mer i våra informationsblad.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas endast av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll. Detta innebär att man måste ha en fungerande egenkontroll med rutiner för t ex städning, hygien och underhåll av lokaler. Egenkontrollen behöver dock inte vara skriftlig.

Sidan granskad den 9 april 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få kostnadsfri och oberoende rådgivning av en energi- och klimatrådgivare?