Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunstyrelsen beslutar att...

28 februari 2018

En anbudstävling gällande försäljning av Parkskolan, en ny Handlingsplan för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare, planbesked för 108 nya lägenheter i Margretetorp och beslut om konceptbostäder. Det var många ärenden att besluta om för våra politiker i kommunstyrelsen under onsdagsförmiddagen, här följer ett utdrag av dem.

Parkskolan ska säljas och under kommunstyrelsen sammanträde beslutades det att en anbudstävling ska genomföras. Av anbudsgivarnas förslag ska exploateringsgrad, koncept och ekonomi framgå. Jury kommer bestå av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, kommunens stadsarkitekt, fastighetsstrateg samt mark- och exploateringschef som ska bedöma anbuden. Innan en försäljning av Parkskolan kan genomföras måste beslutet klubbas av komunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen klubbade även igenom en ny Handlingsplan för kompetensförsörjning i kommunen. Handlingsplanen innehåller aktiviteter och åtgärder som ska leda till att kommunen blir till en mer attraktiv arbetsgivare. I den föreslås en konkret och tidsatt aktivitetsplan, på både kommungemensam och huvuduppdragsnivå.

Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheten Margretetorp 21:48 mfl. Enligt planansökan gäller det planläggning för flerbostadshus med 4-12 lägenheter, totalt 108 lägenheter. Kommunstyrelsen meddelade positivt planbesked och beslutade att uppdra åt kommunens planenhet att pröva planläggning av området enligt ansökan.

 

Det har länge funnits planer om att bygga konceptbostäder för de nyanlända som anvisas till kommunen. Bygglov söktes förra året för sådana konceptbostäder i Hjärnarp, Strövelstorp, Össjö och centrala Ängelholm.

I dag beslutade kommunstyrelsen att byta inriktning med konceptbostäderna så att de också ska kunna erbjudas till Ängelholmshems kölista för lägenheter. För att möjliggöra detta så föreslås kommunfullmäktige att godkänna en ändring av ängelholmslokalers bolagsordning.

Kommunstyrelsen beslutade även att färdigställa 24 platser i paviljonger.

Sidan uppdaterad den 28 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att fönster har U-värde? Din energi- och klimatrådgivare kan ge dig gratis rådgivning om energiskloka fönster.