Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Våld i nära relationer

Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för våld och/eller hot?

Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykisk påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående.

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Exempel på våld

Fysiskt våld är till exempel när du blir slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, fasthållen.

Psykiskt våld är när du blir kränkt med ord och/eller handlingar. Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Om du blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll är du också utsatt för psykiskt våld.

Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet, vilket skapar oro och rädsla. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser.

Latent våld är när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Våld i nära relationer.

Foto: istockhpoto

Sidan uppdaterad den 1 mars 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att en översiktsplan ska ge riktlinjer och vägledning för planering och byggande?