Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Mottagande av ensamkommande barn, flyktingar och andra skyddsbehövande

Ängelholms kommun arbetar på flera olika sätt för att ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn som kommer till oss. Utvecklingen i omvärlden har ökat antalet flyktingar med cirka 50 procent jämfört med förra året, vilket gör läget ansträngt. Ökningen har varit särskilt stor i gruppen ensamkommande och nyanlända barn.

Med tanke på den senaste tidens oroligheter i vår omvärld hör många av våra kommuninvånare av sig till kommunen med frågor om vår insats och vill veta hur de kan hjälpa till. Här har vi samlat information om hur du på olika sätt kan bidra till att de som kommer till oss ska få en bra start på livet i Sverige och i Ängelholm.

Hur kan jag hjälpa?

Mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft, Bosättningslagen. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Enligt Bosättningslagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Varje kommun har blivit tilldelade ett visst antal individer, framtaget utifrån faktorer såsom exempelvis befolkningsmängd och tidigare mottagande, som ska tas emot under året. Ängelholms kommun har blivit tilldelade att ta emot 98 individer under 2016. Detta ersätter tidigare överenskommelse. Frågor om asylsökande vuxna kan du ställa till Migrationsverket.

Nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande ingår i något som kallas etableringen, som regleras i Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det innebär att Arbetsförmedlingen har en samordnande roll vad gäller individens planering av aktiviteter som han/hon behöver för att bli etablerad på arbetsmarknaden och i samhället. Det sker i samarbete med kommunen och vem som gör vad regleras i en lokal överenskommelse.

Kommunens ansvar för nyanlända innefattar bland annat:

 • praktiska råd i samband med bosättning,
 • undervisning i SFI (Svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning,
 • samhällsorientering - en introduktion i samhället,
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar,
 • insatser inom det sociala området,
 • försörjningsstöd i vissa situationer,
 • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Ängelholms kommun har en överenskommelseom mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Enligt nuvarande överenskommelse ska kommunen tillhandahålla 28 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav 20 platser alltid ska vara avsedda för asylsökande.

I nuläget finns fem boenden för ensamkommande flyktingbarn i kommunen, varav ett används under en tidsbegränsad period. Varje boende leds av en arbetsledare och har personal dygnet runt. Målet med dessa boende är att skapa en trygg vardag för de ensamkommande flyktingbarnen samt att skapa självständiga individer genom integrationsfokuserat arbete.

Kommunens ansvar för ensamkommande flyktingbarn innefattar, utöver boende och daglig omsorg, bland annat:

 • att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
 • att utse god man.
 • att barnet får skolundervisning.
 • att se till att barnet får en introduktion till det svenska samhället.
 • efter ett beviljat uppehållstillstånd ansvara för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration. Ansvaret innebär även att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.
 • att sträva efter att barnet får en utvecklande och meningsfull fritid.
 • att förordna särskilt förordnad vårdnadshavare efter erhållet uppehållstillstånd.
 • se till att även asylsökande barn har tillgång till skola och att orosanmälningar utreds gällande dessa barn.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag hjälpa?

Sidan granskad den 4 maj 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det tar 55 minuter med flyg från Stockholm till Ängelholm?