Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Om du inte är nöjd med vård och omsorg

Har du synpunkter på kommunens vård och omsorg?

Har du frågor eller synpunkter på din vård, omsorg eller det bemötande du fått så tala i första hand med personalen eller den närmsta chefen. Du har också möjlighet att vända dig till berörd verksamhetschef. 

Känns det svårt att framföra synpunkterna direkt till verksamheten eller du har frågor, som du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden och/eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vad är patientnämnden?

Patientnämnden (tidigare Förtroendenämnden) är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • All offentligt finansierad hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel, tolktjänst för döva med flera, sjukresor och ambulanssjukvård
  • Vården inom kommunerna (enligt avtal)
  • Folktandvården och den privattandvård som Region Skåne finansierar (ej privattandvård som finansieras av patientavgift och försäkringskassan)

Patientnämnden är fristående och opartisk. Verksamheten är reglerad enligt lag. Nämndens uppgift är rådgivande. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga diciplinära befogenheter utan ska vara en länk mellan patienten och vården.

Det är kostnadsfritt att vända sig till patientnämnden och du har möjlighet att få vara anonym. En sammanställning av patienters upplevelser av vården lämnas till verksamhetsansvariga och berörda politiker.

Patientnämnden ska enligt lag:

  • Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Främja kontakter mellan patienter och personal
  • Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser, som är av betydelse för patienten, till vårdgivare och vårdenheter
  • Rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner åt patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen

Patientnämndens tjänstemän och politiker har tystnadsplikt.

När du vänder dig till Patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på Patientnämndens kansli.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.
Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.  Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet när det gäller tillsyn och tillståndsprövning är densamma som den Socialstyrelsen hade att tillämpa.
Anmäla och rapportera

 

Sidan granskad den 5 april 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns oberoende gjorda tester på exempelvis solcellsanläggningar? Fråga din energi- och klimatrådgivare!