Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Säkerhet och beredskap

Avdelningen för Säkerhet och Beredskap i Ängelholms kommun arbetar med kommunövergripande säkerhets- och beredskapsfrågor, med målsättningen att göra Ängelholms kommun säkrare.

Säkerhet och Beredskap
Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk och är en del av vår vardag. Somliga risker hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del risker utsätter vi oss för, andra tvingas vi leva med.

Avdelningen Säkerhet och Beredskap utgör ett stöd för kommunens verksamheter i det egna arbetet med säkerhet och beredskap samt bidrar med information och akut räddningstjänst till kommunens verksamheter och medborgare.

Avdelningen jobbar också kontinuerligt med kommunens krisledningsfunktioner så att dessa är uppdaterade och förankrade bland kommunens anställda. Verksamheten styrs av Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.


Vi finns även på Facebook!  

Sidan granskad den 2 februari 2014.

Kontakt

Räddningstjänsten Ängelholm
Östra vägen 11
262 51 Ängelholm
Tel. 0431-870 00

This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:
Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att samtliga krögare i Ängelholms kommun är utbildade i Ansvarsfull Alkoholhantering (AAS)