Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

ክንክንን ሓልዮትን

ክንክን ሕማምን ክንክን ስኒን

ኣብ ኤንገልሆልም ኮሙን ናይ ምሸትን ቀዳመ-ሰንበትን በዓላትን ክፉት ዘጠቓለለ ኣብ ኵሉ ዙርያ ናይ’ዛ ኮሙን ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። ኣብኡ ሓኪም፣ መሕረሲት ወይ ነርስ ክትረክብ ትኽእል። ናበየናይ ማእከል ጥዕና ክትከይድ ከምትደሊ ባዕልኻ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ

እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብ ሶድራ ቬገን ኣብ ኤንገልሆልም ይርከብ።

ኣብ ኤንገልሆልም ኮሙን፡  ህዝባዊ ክንክን ስኒን ውሑዳት ናይ ግሊ ክሊኒካት ስኒን ኣለዋ።


ቆጸራ ሓዝ

ኣብ እቲ ማእከል ጥዕና ወይ እቲ ሆስፒታል ሓደ ሓኪም ንምርካብ ኵሉ ግዜ ናይ ግድን ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ። ከም’ውን ኣብ ግዜኻ ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ። ናብ’ቲ ናይ ሓኪም ቆጸራ ክትመጽእ ዘይትኽእል እንተ ኴንካ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲምካ ተለፎን ብምድዋል ነቲ ቆጸራ ክትስርዞ ኣለካ። ነቲ ቆጸራ ኣብ ግዚኡ እንተ ዘይሰሪዝካዮ፡ ዋላ’ውን ኣይትረኣ፡ ናይ’ቲ ምብጻሕ ናይ ግድን  ክትከፍለሉ ኢኻ። ኣብ’ቲ ቦታ ክትከፍል ወይ ፋክቱራ ክለኣኸካ ይኽእል  እዩ።


ኣስተርጓሚ

ሽወደንኛ ክትዛረብ ዘይትኽእል እንተ ኴንካ፡ ምስ ንኣብነት ዝተፈላለዩ ሰብ ስልጣንን ኣሃዱ ጥዕናን ክትራከብ ከለኻ፡ ናይ ኣስተርጓሚ መሰል  ኣለካ።

ኣብ ርክብ ምስ ሰበ ስልጣን ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተ ኴይኑ፡ ባዕልኻ ኣይኮንካን ኣስተርጓሚ ትሕዝ፡ እቲ ምስኡ ጕዳይ ዘለካ በዓል መዚ እዩ ዝገብሮ።  ቅድሚ ናብ’ቲ በዓል ስልጣን ምኻድካ፡ ኣስተርጓሚ ከም ዘድልየካን በየናይ ቋንቋ ምኳኑን ክትሕብር ኣለካ።
ቤት መድሃኒት


ቤት መድሃኒት

ኣብ ማእከል ኤንገልሆልም ብዙሓት ቤት መድሃኒት ትረክብ። ኣብኡ ብሓኪም ዝተኣዘዘ መድሃኒት ክትወስድን ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድልዮም መድሃኒት ክትገዝእን ትኽእል። ሓደ ሓደ ትእዛዝ ሓኪም ዘየድልዮም መድሃኒታት፡ ከም ክኒና ቃንዛ፣ ኣብ ኣፍንጫ ዝንጸግን ዝምጸ ከኒናን ኣብ ድኳናት እውን ክትገዝኦም ትኽእል ኢኻ።

ሓልዮት ኣረጋውያን፣ ሓልዮት ኣካለ ስንሉላን ከም’ውን ናይ ውልቀ ሰባትን ስድራን ሓልዮት። እዚ ኮሙን ንኣካላውን ኣእምሮኣውን ስንክልና ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዝ ይህብ።

እዚ ኮሙን ንዓኻ ብዕድመ ዝደፋእካን ንኣብነት ናይ ገዛ ሓገዝ፣ፍሉይ   መንበሪ፣ ናይ  ውሕስነት  ደወል  ወይ  መግቢ ኣብ ገዛኻ ምምጻእ ዘድልየካ ይሕግዘካ እዩ።

ናይ ውልቀ ሰባትን ስድራን ሓልዮት፡ ካብ  ብዙሕ ውሑድ ሓላፍነት፡ ምምርማርን ምውሳንን ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ፣ ምምርማር ናይ ንቆልዑን ወሉፋትን ዝምልከት ናይ ሻቕሎት ጥርዓን፣ ሓገዝን ፍወሳዊ ንጥፈታት ንቆልዑ፣ ዓበይትን  ውሉፋትን ምሃብ።

Sidan uppdaterad den 25 maj 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att fönster har U-värde? Din energi- och klimatrådgivare kan ge dig gratis rådgivning om energiskloka fönster.