Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Modersmål

Träningen och undervisningen i modersmål syftar till att hjälpa barn och elever att utveckla sitt  eget språk och att lägga grunden till en aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet.

Undervisningen ska också leda till att skapa förståelse, respekt och solidaritet mellan olika människor och kulturer samt stärka elevernas självkänsla och skapa trygghet.

Villkoret för att få modersmålsundervisning eller modersmålsträning är att eleven/barnet har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet.  Eleven/barnet ska alltså kunna tala sitt modersmål, och modersmålsundervisningen eller modersmålsträningen är inte nybörjarundervisning.

Modersmålet finns alltid i barnets hemmiljö, men oftast inte i dess omgivning, varken i förskolan eller i samhället. I modersmålslärarens uppdrag ingår att alltid utgå från det enskilda barnets språkkunskaper och intressen.

Modersmålsläraren måste ta hänsyn till många faktorer såsom barnets ålder, mognad, förkunskaper och kulturella särdrag. Detta innebär att läraren uppmärksammar barnet på olika aktivitetsområden där barnet kan komma i kontakt med sitt modersmål. Varje barn kan på så sätt utveckla sitt språk i egen takt.

Sidan uppdaterad den 22 februari 2011.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:
Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan pumpa dina cykeldäck vid stationen och vid toaletten bakom g:a Rådhuset?