Ängelholm gymnasieskola

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Välkommen till Studieforum

Att alla elever lyckas med sina studier och mår bra är vårt mål.

Du kan få tips och råd runt studierna av specialpedagogerna på Studieforum. Du hittar oss både på Rönnegymnasiet och på Valhall College. Vi lyssnar på dig och hittar lösningar när du har kört fast eller behöver speciell handledning. Alla elever på skolan är välkomna att titta in spontant, boka en tid eller kontakta oss på annat sätt. Studieforum finns vid expeditionen på Rönnegymnasiet och i Kärnämneshuset på Valhall College.

Välkommen om du:

  • vill ha personlig handledning och läxhjälp
  • behöver råd om studieteknik och planering
  • vill ha en lugn plats att arbeta på
  • har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi/dyskalkyli

Vill du ha pedagogiskt stöd är du välkommen att vända dig till våra specialpedagoger.

Specialpedagog
Eva Thomasson

This is an email address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciallärare
Kjell Wahlström

This is an email address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Specialpedagog
Pernilla I Nygren

This is an email address

 

 

 

Sidan granskad den 11 januari 2018.

Allmän information

Ängelholms kommunvapen

ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA, besöksadresser

Rönnegymnasiet - Skolgatan 8      

Valhall College - Stjernsvärds allé 29, Valhall Park

Victoria - Åsbogatan 22

Kontaktuppgifter