Ängelholm gymnasieskola

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Bygg- och anläggningsprogrammet

Branschrekommenderad byggskola

Vi utbildar framtidens entreprenörer! 70-80 % av byggbranschens småföretagare i närområdet kommer från Ängelholms Gymnasieskolas byggprogram. Bygg- och anläggningsverksamheten har en central roll i samhället både genom nykonstruktion och genom renovering.

 

Branschen har många yrkesinriktningar och under första året låter vi dig testa på de vanligaste, för att du sedan ska kunna välja det yrke som passar just dig.
För oss är det viktigt att du får testa på hur det går till i arbetslivet. Under ditt andra och tredje år är därför delar av utbildningen förlagda till byggarbetsplatser där du genomför de yrkesanpassade kurserna. Oavsett vad du väljer för inriktning har du möjlighet att genomföra kurser inom andra angränsande inriktningar för att på så sätt bredda din utbildning. Du har hela tiden stöd från det arbetslag du är med i samt från lärarna på skolan.

Bygg-elever från Ängelholms Gymnasieskola

Praktiskt arbete på Bygg- och anläggningsprogrammet

När du klarat utbildningen hos oss har du möjlighet att få en lärlingsplats i ett byggföretag och efter 1½ år har du ditt yrkesbevis!

De inriktningar du kan välja hos oss är;

  • Husbyggnad, som är inriktat på trä, betong och husbyggnadsteknik
  • Mark och anläggning, som ger dig en utbildning inom anläggningar såsom parker, vägar, tunnlar, dränering, gröna ytor och plattsättning
  • Anläggningsfordon, ger kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsaarbete. Du lär dig att använda och köra arbetsmaskiner i anläggningsarbete och utvecklar kunskaper i trafiksäkerhet, fordonsunderhåll och användning av navigationsutrustning samt grundläggande anläggningskunskaper, t ex schaktning, täktverksamhet, isolering och dränering.

Byggcenter

Här samarbetar elever och personal på Bygg- och Elprogrammen. Övningarna blir realistiska när vi samverkar. Tillsammans skapar vi framtidens bostäder och byggnader. Vi jobbar också i skarp läge med våra husprojekt där vi bygger fritidshus på 40-90 kvadrat som levereras komplett till kund.

Titta på filmen som beskriver samarbetet i Byggcenter här!

 

Välj programmet som bygger Sveriges framtid!

  

För mer information och studiebesök:
Sigrid Helgason, Studie- och Yrkesvägledare
This is an email address

 

Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet

 

Läs mer på Skolverkets hemsida

Sidan granskad den 8 januari 2018.

Allmän information

Ängelholms kommunvapen

ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA, besöksadresser

Rönnegymnasiet - Skolgatan 8      

Valhall College - Stjernsvärds allé 29, Valhall Park

Victoria - Åsbogatan 22

Kontaktuppgifter