Ängelholm gymnasieskola

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

T4 Gymnasieingenjör

med inriktning mot Järnvägsteknik

Vi erbjuder dig som avslutat Teknikprogrammet en ny och unik utbildning inom järnvägsteknik. Känner du att du vill vara med att skapa morgondagens järnväg? Järnvägen står inför många nya utmaningar, stora nationella investeringar kommer att genomföras på nya bansträckningar och stationsområden. Höghastighetstågen kommer snart att börja rulla på rälsen. Järnvägen står därmed också inför stora tekniska utmaningar för att möta framtiden. Därför finns det ett stort behov av nyutbildad teknisk personal, gymnasieingenjörerna kommer att ha en given plats i detta utvecklingsarbete.

Vill du vara med och projektera framtidens järnväg?

"Vi är mycket nöjda med vår utbildning. Våra entusiastiska lärare vid Trafikverksskolan har stor erfarenhet inom järnvägsteknik och våra teoretiska kunskaper vävs samman vid lärorika APL-perioder på företag och vid studiebesök." (Evelina och Filip, T4)

 

Det här får du lära dig

Du får fördjupade kunskaper kring Järnvägens tekniska uppbyggnad och infrastruktur. Du får mycket goda kunskaper om hur man projekterar med hjälp av CAD/BIM program, en kunskap som efterfrågas av branschen. Övriga kunskaper som du får är inom ledarskap, projektering och grundläggande järnvägsteknik samt ellära och signalteknik. Men även ämnen såsom ekonomi och juridik är viktiga för blivande ingenförer.

Ängelholms Gymnasieskola samarbetar med Trafikverksskolan i Ängelholm kring utbildningen. Trafikverksskolan har redan ett stort antal utbildningar inom järnvägsteknik och ett väl etablerat samarbete med företag inom järnvägsbranschen. De kunskaper du får under utbildningen är baserade på branschens behov nu och inför framtiden.

Visa större bild
 

De kunskaper du får under utbildningen är baserade på branschens behov nu och för framtiden. Delar av utbildningen genomförs vid Trafikverksskolans övningsanläggningar, ca 2 dagar i veckan. Du kommer att skapa goda kontakter med järnvägsföretagen genom APL-perioderna.

Kursutbudet ser du här.

Länk till Trafikverksskolan.

"Jag känner att jag går en utbildning som är intressant för branschen vilket ger stora möjligheter till anställning och spännande arbetsuppgifter efter avslutade studier." (Olle, T4)

 

Ansökan

Ansökan till vår gymnasieingenjörsutbildning gör du mellan den 25 april och 15 maj via Skånegy.se. 

Du som är elev i åk 3 på Teknikprogrammet nu får dina inloggningsuppgifter via din Studie- och yrkesvägledare och loggar in här. Glöm inte att skicka in ditt gymnasieexamensbevis senast den 18 juni till: Skol- och fritidsförvaltningen, Gymnasieantagningen, 251 89  Helsingborg.

Du som avslutat din Teknikutbildning ansöker om inloggningsuppgifter här.  

Observera att du som har gått ut ett teknikprogram sedan tidigare och fyller högst 22 år det år som utbildningen startar, har möjlighet att söka.

Läs mer på Skånegy.se.

 

Visa större bild

Sven Assarsson, järnvägsingenjör, Rejlers

 Utbildningen ser riktigt bra ut, den är spetsinriktad och renodlad. Den motsvarar en yrkesgrupp som branschen har behov av. Vill man fortsätta studera efter fjärde året är den här utbildningen en utmärkt grund för att läsa vidare till järnvägsingenjör på högskolan.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Johan Nordström This is an email address

Projektledare för utbildningen, frågor som rör kurser och innehåll.

Tina Lindqvist This is an email address

Studie- och yrkesvägledare för Gymnasieingenjör (T4), frågor om ansökan och behörighet.

 

Sidan granskad den 11 januari 2018.

Allmän information

Ängelholms kommunvapen

ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA, besöksadresser

Rönnegymnasiet - Skolgatan 8      

Valhall College - Stjernsvärds allé 29, Valhall Park

Victoria - Åsbogatan 22

Kontaktuppgifter