Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Utbildning för dig som är ny i Sverige

Här hittar du mer information om utbildning och barnomsorg för dig som är ny i Sverige. Alla ska känna sig välkomna till Ängelholms kommuns utbildning och barnomsorg oavsett bakgrund och förutsättningar och vi är vana vid att ta emot barn och elever från olika länder.

Våra mottagningsrutiner är väl kända av all berörd personal och det finns en tydlig ansvarsfördelningen. Det skapar trygghet hos personalen och en effektiv, rättssäker organisation.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om skola och barnomsorg för dig som är ny i Sverige.

Förskola

Har mitt barn rätt till förskola?

Från och med hösten det år barn fyller 3 år har alla barn rätt till allmän förskola i Sverige. Barnkonventionen artikel 28 skriver att varje barn har rätt till utbildning.

Vad innebär allmän förskola?

Allmän förskola innebär att ditt barn erbjuds 15 timmar per vecka på förskolan. Allmän förskola är gratis.

Hur länge går mitt barn i allmän förskola?

Allmän förskola är för barn i åldern 3-5 år. Därefter börjar barnet i förskoleklass på en skola.

Får barnet modersmålsstöd i förskolan?

Modersmålsstödet integreras som en naturlig del i den dagliga förskoleverksamheten. Genom att anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov, intresse och erfarenheter samt att pedagogerna medvetet arbetar med att ta tillvara på möjligheterna att utveckla modersmålsstödet, så utvecklar barnet sina olika språk under hela sin dag på förskolan. Även kommunens språkstrateg fungerar som ett stöd för pedagogerna i arbetet med barnens språkutveckling.

På vilken förskola går asylsökande barn i kommunen?

Alla barn som behöver plats i förskolan står i samma förskolekö, även asylsökande barn. Det innebär att ditt barn får en plats utifrån era önskemål och i där det finns plats.

Läs mer om förskola för dig som är ny i Sverige

Skola

Hur snabbt kan jag börja skolan?

Vi strävar efter att du ska kunna börja skolan inom en månad från det att du kommit till Ängelholms kommun. Men nu när det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, kan det ta längre tid innan du får börja skolan.

Behöver jag betala för skolan?

Nej. I Sverige går alla barn i skolan gratis.

Hur gör jag för att börja skolan?

Den som är ansvarig för mottagandet av nyanlända elever bjuder in dig, din vårdnadshavare, din gode man eller representant från ditt HVB-boende, skolsköterskan på skolan och en tolk (om det behövs) till ett mottagningsmöte på skolan.

Vid mottagningsmötet frågar vi om din skolbakgrund och din sociala bakgrund. Vid mottagningsmötet gör skolsköterskan också ett hälsosamtal med dig. Hälsosamtalet bygger på Smittskyddet Skånes rekommendationer för hälsobesök av nyanlända.

Vilken klass börjar jag i?

Du som är 6-7 år börjar i en vanlig skolklass som kallas förskoleklass eller årskurs 1. Elever i denna ålder lär sig språket snabbt.

Du som är 8-16 år får börja i det som kallas förberedelseklass. Sedan får du börja i någon av de vanliga klasserna som vi i Sverige kallar årskurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9.

Årskurs 1- 9 kallas för grundskolan.

Du som är äldre än 16 år börjar i ett introduktionsprogram i det som vi kallar gymnasieskolan. Så här fungerar gymnasiet för dig som är ny i Sverige.

Vad är en förberedelseklass?

I en förberedelseklass går elever som är nyanlända. Eleverna i förberedelseklassen studerar samtliga av grundskolans obligatoriska ämnen men fokus ligger naturligtvis på att lära sig det svenska språket.

Under den inledande tiden i förberedelseklassen görs en utredning av elevernas tidigare skolbakgrund och en bedömning av deras kunskaper i de olika ämnena. Utredningarna och bedömningarna, som ska göras inom två månader efter det att eleven börjat i skolan, ligger sedan till grund för rektorns beslut om elevens fortsatta skolgång.

Hur länge går jag i förberedelseklass?

Steg för steg blir du bättre i det svenska språket och när din lärare, din studiehandledare och din rektor bedömer att du är redo, flyttas du till en vanlig skolklass.

På vilka skolor finns förberedelseklass?

Förberedelseklasser finns på de flesta av kommunens grundskolor.

Vad är introduktionsprogram?

Gymnasieskolans introduktionsprogram är en klass som ska ge dig som nyanländ eller asylsökande en utbildning i det svenska språket, som ska göra det enklare för dig att fortsätta i gymnasieskolan eller när du börjar en annan utbildning.

Vad är studiehandledning?

Du som elev får studiehandledning på ditt modersmål om du behöver det. Studiehandledningen hålls av en flerspråkig lärare eller annan skolpersonal. Det kan också hållas av en lärare tillsammans med en studiehandledare som kan ditt modersmål.

Läs mer om vad som gäller inom:

 

Sidan uppdaterad den 19 oktober 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att supersportbilen Koenigsegg tillverkas i Ängelholm?