Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Aktivitet förebygger

Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Höstterminen 2009 startade alla årskurs 6 på Rebbelberga skola med föreningsverksamhet på skoltid av Maja Arvidsson som då arbetade som ma/idrottslärare.

Aktivitet förebygger omfattar alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 3 och 6  har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Genom aktivitet förebygger får eleverna möjlighet att till exempel prova på följande aktiviteter.

 • Fotboll
 • Dans
 • Styrka och gruppträning
 • Tjej som simmar

  "Jag cyklar hem från varenda AF med en kompis" beskriver en elev efter sitt deltagande i Aktivitet förebygger. Klicka på dokumentet i högerkolumnen för att ta del av fler elevers tankar kring satsningen.

 • Yoga
 • Friskisträning
 • Bowling
 • Judo
 • Innebandy
 • Tennis
 • Teater
 • Rockverkstad
 • Schack
 • Karate
 • Simning och vattenpolo
 • Mental träning
 • Parkour

Eleverna har aktivitet 60 min en gång i veckan och är i samma förening 10 veckor i sträck, vilket innebär att varje elev får prova på tre aktiviteter under ett läsår.

Det övergripande målet är att förbättra ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Aktivitet förebygger strävar också efter att allt fler ungdomar vill söka sig till föreningslivet.

Genom Aktivitet förebygger får våra ungdomar…

 • Ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i samtliga ämnen
 • Glädje och gemenskap, vilka är viktiga faktorer för god hälsa
 • Träning i värdegrundsfrågor, vilket ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning
 • Bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket leder till att eleverna vågar säga nej tack till droger
 • Ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att våra ungdomar börjar med aktiviteter på fritiden

Bygga nätverk och skapa bra förutsättningar för våra barn och ungdomar är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att alla hjälps åt och tar sitt ansvar så våra ungdomar ges möjlighet till sysselsättning och en god  gemenskap. Aktivitet förebygger jobbar för bra metoder som skapar trygghet, minskar mobbning och motverkar utanförskap. Ett exempel på detta är att ledarna alltid delar in eleverna, då blir alla valda.

Medel från Skåneidrotten och Ängelholms kommun gör detta samarbete möjligt. Pengarna används bl a till ledararvode, hyra och utrustning. 

Genom AF synliggörs ungdomarnas glädje och utveckling i föreningslivet!

Elever tränar judo

AFter school

AFter school är en mötesplats i idrottshallen efter skoltid där alla barn oavsett bakgrund får möjlighet att utöva olika aktiviteter i ett socialt prestigelöst sammanhang. Här är alla välkomna att få delta utifrån sina egna förutsättningar och får samma chans till utveckling. Vi utgår från barnens önskemål och erbjuder t ex fotboll, innebandy, gymnastik, parkour, parasport och personlig styrketräning. Vi arbetar aktivt med AF’s värdegrund som i grunden bygger på ett gott ledarskap, för att skapa en trygg miljö där alla känner sig inkluderade och får chans till att växa.

AFter school är ett bra komplement till ordinarie föreningsliv där du kan prova på olika idrotter för att det är kul, hälsosamt och socialt. Det är en unik plattform där vi skapar goda relationer till barnen och på så sätt kan påverka deras val i livet. Tydliga riktlinjer och en gemensam värdegrund gör att vi ökar chansen för att fler väljer en god livsstil på lång sikt. After school är ett ypperligt tillfälle för ett samarbete mellan olika aktörer. Vi samarbetar med Socialtjänstens ”fältare” samt idrottsföreningar i kommunen, vår ambition är att arenan ska ha hög vuxennärvaro tillika förebilder, som är en viktig del i det förebyggande arbetet. Ju bättre samverkan vi lyckas med desto fler barn kommer vi kunna hjälpa till ett bra liv.

”Alla kan” en del av AF

”Alla kan” arbetar för att genom idrott motverka utanförskap som finns för de som har någon form av funktionsnedsättning. Meningen är att integrera alla i idrotten på ett nytt plan och påvisa att idrotten är till för alla. Värdeorden som genomsyrar hela verksamheten är förståelse, inspiration, integration och delaktighet.

Vi vill synliggöra parasporten och ge fler barn/pedagoger möjlighet att få insyn i hur det är att sitta i en rullstol, ha en synnedsättning samt belysa dolda funktionsnedsättningar. Genom att visa fler och låta dem prova på olika hjälpmedel i olika idrotter ökar förståelsen för att alla kan ha en bra vardag och ett engagemang inom idrotten trots funktionshinder. Vi vill genom ökad kunskap och medvetenhet få fler att våga integrera parasporten i den ordinarie skolidrotten. ”Alla kan” ger alla möjlighet att lyckas, precis så som det ska vara i alla ämnen inom skolan och i livet.

Kontaktperson:

Pelle (Per) Sköldbäck 
tel. 0431-46 82 99 

Sidan granskad den 10 januari 2018.

Kontakt

Projektsamordnare

Maja Arvidsson
tel. 0431- 46 82 87

Albert Sundelius
tel. 0431-46 82 90 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du som företagare kan få kostnadsfritt besök av en energi- och klimatrådgivare?