Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Vuxenutbildning

I kommunens regi erbjuds grundläggande vuxenutbildning (GruV), utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda (SärVux). Kommunal vuxenutbildning i Ängelholm bedrivs i Åsboskolans lokaler.

I samarbete med Hermods distansundervisning och Folkuniversitetet i Helsingborg anordnas gymnasial vuxenutbildning.

På Komvux kompletterar du kunskaper på olika nivåer genom en eller flera kurser, på dagtid eller på kvällstid. Vissa kurser erbjuds som distansundervisning.

Studievägledarna i Ängelholm kan lotsa dig till lämplig utbildning och hjälper gärna till med frågor om studieekonomi. Studievägledarna finns tillgängliga på Vägledning Ängelholm, stadsbiblioteket 1:a våningen.

Utbildningsföretaget Competensum erbjuder yrkeshögskoleutbildning (YH), högskolekurser och utbildningar i samarbete med näringslivet.

Skandinaviens enda kompletta järnvägsskola finns i Ängelholm. Den bedriver yrkeshögskola (YH) samt högskola där tekniker och tågpersonal får teoretisk och praktisk träning i en realistisk och säker järnvägsmiljö.

Munka Folkhögskola erbjuder en mängd olika kurser inom bland annat konst, hälsa och motsvarande gymnasieutbildning (allmän kurs).

Sidan granskad den 23 april 2014.

Kontakt

Besöksadress - Komvux
Åsbogatan 24
262 41 Ängelholm

Rektor
Jan Mårtensson

Assistent
Anita Liljekvist

Allmän information

Om Ängelholm

Å-sikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att du kan låna en energimätare på Ängelholms bibliotek för att kontrollera hur mycket ström dina apparater förbrukar?