Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Montessoriskolans rektorsområde

Ängelholms Montessoriskola F-6

Vi arbetar med ett individualiserat arbetssätt som gör att varje elev arbetar utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt. Social samverkan tränas i större och mindre grupp.

Montessoriskolan
 

Pedagogisk miljö

Vår pedagogiska miljö är uppbyggd utifrån barns tänkande och lärande. Den förberedda miljön uppmuntrar till sökande av kunskap och underlättar för eleven att arbeta självständigt. Eleverna arbetar i ett trivsamt rum fyllt med konkret material som intresserar dem. Skolan erbjuder små rum för enskilt arbete, grupparbete, lek m.m. samt stora rum för samling, teater, bild, slöjd, utställningar, musik och rörelse.

Genom bland annat. skogsutflykter, simundervisning, idrottslektioner och utelek bidrar vi till att stärka elevernas hälsa.

Vi erbjuder…

  • En förberedd miljö
  • Frihet och ansvar
  • Individualisering och samarbete
  • Självständighet

Pedagogen fungerar som handledare och är en länk mellan barnet, miljön och materialet. Varje barn behandlas med respekt för den unika individ som den är. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är ett Montessori uttryck, som syftar på barnets strävan efter självständighet.

Pedagogen inspirerar och entusiasmerar barnet till kreativt arbete.

Maria Montessori arbetade utifrån en övertygelse om att allt levande, från tidens begynnelse, följer en plan och att allting har ett samband. Därför omfattas Montessori pedagogik också av ett engagemang för fred på jorden, vördnad och respekt för allt levande och omtanke om vår miljö.

I personalgruppen möter eleverna både manlig och kvinnlig personal. Vi arbetar i åldershomogena mentorsgrupper samtidigt som vi strävar efter att arbeta åldersintegrerat inom arbetslaget liksom över hela skolan. Vi har ett begränsat intag av elever med 26 elever per årskurs.

Från årskurs 1 är matematik och svenska obligatoriska inslag i skolarbetet varje dag. För de äldre eleverna tillkommer även engelska. Eleverna i förskoleklassen arbetar omväxlande med skoluppgifter, kreativt arbete och lek.

Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplan för att förebygga mobbning och kränkande behandling.

Sidan granskad den 12 mars 2018.

Kontakt

Ängelholms Montessoriskola
N.Sockerbruksgatan 5
262 63 Ängelholm
Sjukanmälan
Vårdnadshavarinloggning till Fronter

Rektor
Jessica Kangro
This is an email address

Expedition
Anna Persson
This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge dig information om aktuella stöd att söka?