Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Elevhälsan

Elevhälsans verksamhet är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det förebyggande arbetet bör betonas. Att förebygga svårigheter i skolan genom att planera för och ge särskilt stöd är en fråga för hela skolan och Elevhälsan kan bidra med sin speciella kompetens.

I Elevhälsans verksamhet ingår PPR (Pedagogiskt & Psykologiskt Resursteam), Kuratorsgruppen, Elevhälsans Medicinska Resurs, Skolresursen samt Skoldatateket.

Uppdrag

Elevhälsans huvuduppgift är att erbjuda verksamheterna inom Lärande och familj kvalificerad kunskap och stöd som främjar elevers hälsa, lärande och utveckling.

Detta sker genom att:

  • med en förebyggande inriktning ta initiativ till och medverka i utvecklingsarbete inom Lärande och familjs verksamhet
  • ge rektorsområdena insatser och resurser på individ-, grupp- och organistationsnivå
  • svara för Lärande och familjs krishantering och krisorganisation
  • utveckla och fördjupa samarbetet med andra myndigheter som arbetar med barn och ungdomar såväl generellt som i individuella ärenden
  • med ett helhetsperspektiv bedöma resursbehov för elever i behov av särskilt stöd

Sekretess

E-post ska inte användas för sekretessbelagd information t ex om enskilda individer. Därför skriver och besvarar vi inte någon E-post som innehåller känsliga personuppgifter. Vi hänvisar till telefon-, brev- eller personlig kontakt när det gäller uppgifter av sådan karaktär.

Stöd till barn och unga - hit vänder du dig!

Du som är barn eller ung har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. För att underlätta för dig har Ängelholms kommun samlat information om var du vänder dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

En annan viktig del av vårt arbete är att bevaka elevernas arbetsmiljö. Toftaskolan och Össjö skola är friendsskolor vilket innebär att man arbetar tillsammans med den stora antimobbingorganisationen Friends.

Friends arbetar tillsammans med lärare och elever för att alla som går på skolan skall trivas. Friends anordnar även temadagar för eleverna med syfte att skapa sammanhållning och motverka trakaserier, diskriminering och mobbing.

 

Friends

Foto: okänd

 

 

 

 

Alla i skolan, både personal och elever, måste hjälpas åt för att skolan ska bli en plats där alla kan trivas och växa som människor.

Skolkuratorn arbetar med socialt arbete som huvuduppgift och är anställd för att utföra ett stödjande psykosocialt arbete.

Kuratorns roll är att stötta elever, anhöriga och skolpersonal genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet tar hänsyn till elevens hela livssituation, och ser till möjligheter som främjar utveckling, mognad och hälsa.

Psykosocialt arbete innebär att använda det professionella samtalet som verktyg för att åstadkomma positiva förändringar i människors liv.

Syftet med professionella samtal är att hjälpa eleven till nya infallsvinklar. Det kan ske genom att se på sig själv, på relationer eller situationer ur ett annat perspektiv. Kuratorn är ett aktivt stöd i den här processen.

Anledningar till att samtala kan vara:

  • Relationsproblem - bråk med kompisar, familj, lärare, pojk- och flickvän osv.
  • Nedstämdhet - oro, olust
  • Skoltrötthet - min framtid
  • Kriser i livet - skilsmässa, sorg, förluster

Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att jag inte får föra vidare känsliga uppgifter. Om uppgifter förs vidare ska det vara till elevens fördel. Tystnadsplikt kan brytas av vår anmälningsplikt.

Både elever och anhöriga är välkomna att kontakta kuratorn direkt på skolan, per telefon eller mail.

Skolkurator Jenniffer Kjeldsen

Sidan uppdaterad den 2 december 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att de morötter som finns i måltider och på salladsbuffén odlas i Strövelstorp?