Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Grundsärskola årskurs 1-6

Grundsärskola årskurs 1-6 ligger i samma byggnad som Ängelholms Montessoriskola årskurs 1-6 och har ett fritidshem i direkt anslutning. Skolan har en väl anpassad miljö för att möta elevernas behov och har goda möjligheter till lek och utevistelse.

På grundsärskola finns en grundsärskoleklass och en klass med inriktning träningsskola.

Grundsärskolans klasser undervisas i ämnen liknande grundskolan.

Träningsskolans klasser undervisas i mer övergripande ämnesområden.

Träningsskolan
är en inriktning inom grundsärskolan. Eleverna läser inte enskilda ämne utan studerar i ämnesområde. Det finns fem olika ämnesområden inom träningsskolan:

  • Kommunikation
  • Verklighetsuppfattning
  • Vardagsaktiviteter
  • Motorik
  • Estetisk verksamhet

Kommunikation: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Verklighetsuppfattning: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Vardagsaktiviteter: Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig och att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden är ett gemensamt ansvar. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

Motorik: Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och hälsan.

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap.  (Skolverket, 2013)

Grundsärskolan på Ängelholms Montessorieskola tillhör Nyhems rektorsområde.

Sidan granskad den 5 mars 2018.

Kontakt

Nyhemsskolan
Gåsahalsvägen 20
262 57  Ängelholm

Tfn: 0431-870 00
This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns oberoende gjorda tester på exempelvis solcellsanläggningar? Fråga din energi- och klimatrådgivare!