Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Om rektorsområdet

Inom vårt rektorsområde finns Rebbelberga skola med årskurs 1-6. Här finns också förskoleklass och fritidshem integrerat samt förberedelseklass för nyanlända F-6. På området finns även de sex förskolorna Blåhaken, Norregården, Nya Kungsgården , Tegelgården, Vita Villan och Västanvinden samt tre dagbarnvårdare. Vi har också två öppna  förskolor på familjecentralerna Laxen och Nya Torg.

För att skapa helhetssyn och en röd tråd genom de olika verksamheterna har vi under många år arbetet med gemensamma utvecklingsområden inom rektorsområdet.   Hela området arbetar kontinuerligt med värdegrundsrelaterade utvecklingsmål. Skolbibliotekets organisation och miljö är en central resurs i det pedagogiska arbetet. Elevvårdsarbetet leds av rektorsområdets elevvårdsgrupp. På skolan har vi ett resursteam som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Scenframträdanden, muntliga redovisningar, musik, drama mm spelar en central roll i skolans verksamhet. Regelbundna gemensamma stormöten för hela skolan är en del i det arbetet. Flexibilitet är ett nyckelord både vad gäller pedagogik och organisation. Olika arbetssätt och arbetsformer erbjuds barnen/eleverna och temaarbeten är ett naturligt arbetssätt för att skapa helhet i undervisningen. Arbetslaget är verksamhetens grund och inom arbetslaget får barnen/eleverna möjlighet att arbeta i flexibla grupperingar. För att öka trygghet och trivsel samarbetar eleverna också i åldersblandade  F-6 grupper under skolans ”trivseldagar”, som  är  temadagar med hälsofrämjande målsättning.

Inom rektorsområdet har vi en modell för dokumentation kring barns lärande som stärker vårt systematiska kvalitetsarbete. Digitala verktyg är en naturlig del i alla våra verksamheter. Alla elever i årskurs 1-6 har en egen dator.  Inom rektorsområdet använder vi Fronter som lärplattform för personal, barn/elever och föräldrar.

Föräldrasamverkan finns på olika nivåer i våra verksamheter, enskilt, klass/grupp samt i Frivilligt FöräldraForum. Till detta föräldraforum hälsas föräldrar i årskurs F-6 välkomna för att tillsammans med skolledningen föra en dialog kring aktuella frågor. Varje förskola bjuder in till föräldrasamråd.

Sidan granskad den 29 september 2015.

Kontakt

Rebbelberga Rektorsområde
V. Kungsgårdsgatan 5 
262 44 Ängelholm

Tel: 0431- 870 00
E-post: This is an email address

Rektor: Stig T. Hasselgård

Rektor/ Förskolechef: Camilla Lönnegren

 Förskolechef: Camilla Follrud

Elevers frånvaro anmäls av vårdnadshavare via Fronter

 Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?