Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vanliga frågor om räkningar från hemtjänsten

Ängelholms kommun inför nu ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten. Förändringen innebär att räkningen från hemtjänsten kommer se annorlunda ut jämfört med tidigare. Det nya arbetssättet utgör ett led i kommunens kontinuerliga förbättringsarbete. Ändringen är menad att förtydliga räkningens underlag för dig som har hjälp av hemtjänst.

Med arbetstelefonen registrerar medarbetarna när besöket inleds och avslutas, tiderna ligger sen till grund för räkningen. Tack vare detta betalar du därför endast för den tid som du faktiskt har fått hjälp. Enligt tidigare modell betalade du istället för den tid som hemtjänsten planerat för. 

Varför ser fakturan annorlunda ut?

Som ett led i vårt förbättringsarbete vill vi förtydliga vårt fakturaunderlag. Fakturaunderlaget grundar sig på det antal timmar som du har fått hjälp från hemtjänsten d.v.s. den faktiska tiden som besöken har tagit. Detta registrerar medarbetaren via mobiltelefonen.

Vad betalar jag för?

Du betalar för den tid som hemtjänsten hjälper dig. Medarbetaren registrerar när de kommer till dig och när de går via sin mobiltelefon.

Vad har jag betalat för tidigare då?

Då vi tidigare inte haft möjlighet att registrera tiden du har fått hjälp, har din räkning baserats på den planerade tiden för besöket.

Påverkas avgiften som jag betalar varje månad?

Du kommer att betala för den tid som personalen är hemma hos dig. Personalen registerar besöket hos dig via sin mobiltelefon, när de kommer och när de går, vilket blir underlaget för din räkning från Ängelholms kommun. Maxtaxan, den högsta avgift som du betalar, kvarstår precis som idag.

Varför finns inte frånvaron utskriven på fakturan längre?

Du betalar för den faktiska tiden som hemtjänstbesöket tog därför görs inget frånvaroavdrag.

Betalar jag för mina hemtjänstinsatser på natten?

Du betalar för din hjälp från  hemtjänsten oavsett när på dygnet de utförs.

Vad händer om jag vill avboka min hemtjänst?

Självklart kan du avboka din hemtjänst. För att få kostnadsavdrag måste du avboka mins 14 dagar innan. Om du avbokar med kortare varsel än så, får du betala för besökets planerade tid.

Vad händer om jag vill avsluta min hemtjänst?

Hemtjänsten kan avslutas med 14 dagars varsel.

Jag har privat utförare av hemtjänst, hur påverkas jag?

Det är ingen skillnad på om du har kommunal eller privat utförare av hemtjänst.

Vad betyder timmarna som står på fakturan?

De timmar som anges på din faktura är de timmar medarbetarna har registrerat att de har varit dig behjälplig d.v.s. den tid som besöken/besöket tog.

Timmarna som är angiven på fakturan stämmer inte?

Timmarna på fakturan hämtas från insatsregistreringen som har gjorts i mobiltelefonen. Tänk på att du får betala för den planerade tiden i det fall du inte har avböjt ett besök med 14 dagars varsel.

Varför anges olika timtaxa på fakturaunderlaget för mig och min sambo?

Timtaxan kan bli olika beroende på att den tid som har registrerats på er vardera divideras med maxtaxan.

Jag har tackat nej till insatser, varför ska jag betala?

I det fall avbokning inte har gjort med 14 dagars framförhållning får du betala för den tid som besöket planerade att ta.

Vad är mer angivit på fakturan?

I det fall du har insatser från hemsjukvården, trygghetslarm, kost, avlastning eller korttid, så är även detta specificerat på fakturan.

När kommer det nya fakturaunderlaget?

Det nya fakturaunderlaget kommer att skickas ut kring den 18:e maj 2017.

Om jag har frågor?

Vid frågor kan du ringa kundtjänst på 0431-87 000 eller till äldrelotsen på 0431-46 80 80 som kan hjälpa dig vidare.Sidan uppdaterad den 12 april 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har tre vänorter? Dobele, Höje-Taastrup, och Kamen.