Till startsidan för Järnvägens Museum Ängelholm Till startsidan för Järnvägens Museum Ängelholm

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Barn & skola

I barnens museum finns mycket spännande att göra!

Barn & skola

Information om barnkalas med mera hittar du i menyn till vänster. Här finns också en sida som berättar om vad vi kan erbjuda dig som är lärare.

För allas trivsel

vill vi att ni läser igenom och informerar eleverna om våra trivselregler innan besöket.
Vi hoppas att ni får ett trevligt och läroroikt besök!

  • Lärare ansvarar för sina elever och måste ha uppsikt över dem under hela besöket. Vi vill att ni är minst en vuxen per 10 elever.
  • Elever får inte gå ensamma i utställningen utan lärare.
  • Visa hänsyn till andra besökare. Gå lugnt och tala i samtalston med varandra.
  • Ryggsäckar och större väskor lämnas i kapprummet.
  • Det är inte tillåtet att förtära mat och dryck i utställningar och övriga ytor. Museet har ett café där medhavd mat får förtäras.
  • Tänk på att museet har känsliga föremål som inte får vidröras.

Sidan granskad den 11 december 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Reception och kassa

Telefon: 0431-46 89 20

E-post: This is an email address

Postadress:
Järnvägens Museum
Samhällsutveckling
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Ängelholm fick sin första järnvägsstation 1875, i och med tillkomsten av Landskrona-Engelholms Jernväg (LEJ).