Till startsidan för Järnvägens Museum Ängelholm Till startsidan för Järnvägens Museum Ängelholm

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Världens största Märklin-lok

1957 presenterade den välkända tyska leksakstillverkaren Märklin sitt första modelljärnvägslok byggt efter en svensk förebild. Modellen avbildade den moderna loktypen Da och försågs med beteckning Da 884. Precis som alla SJ-lok på den tiden fick modellen en brun färgsättning.

Men att sälja ett brunt modellok i Tyskland fanns inte på kartan. Elektriska lok i Tyskland var gröna och därför tillverkades också en grön version av Da-lokmodellen, för den tyska marknaden. Den gröna Da-lokmodellen har med åren blivit ett uppskattat samlarobjekt trots egenheten att den alltid har saknat verklig förebild och fullskalig tvilling.

Så inför 100-årsjubileet av elektrisk tågdrift i Sverige 2015 skapade företaget NetRail i samarbete med Märklin i största hemlighet världens största Märklin-lok. Med den gröna lokmodellen som förebild skapades en fullskalig version av det gröna Da-loket, med modellens alla kännetecken. Samtidigt släppte Märklin en jubileumsupplaga av modellen, nu försedd med det fullskaliga lokets individuella originalbeteckning Da 903.

Sidan uppdaterad den 30 april 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Reception och kassa

Telefon: 0431-46 89 20

E-post: This is an email address

Postadress:
Järnvägens Museum
Samhällsutveckling
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Ängelholm fick sin första järnvägsstation 1875, i och med tillkomsten av Landskrona-Engelholms Jernväg (LEJ).