Till startsidan för Järnvägens Museum Ängelholm Till startsidan för Järnvägens Museum Ängelholm

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Utställningar

Museets bildspel

Miljöer, föremål och upplevelser.

Vår fasta utställning bjuder på en spännande vandring genom historien.

Vi börjar i en tid då vanligt folk mest gick, och båten var det bästa transportmedlet för längre sträckor. I gruvorna gjordes de första försöken att få gruvvagnar att rulla lättare, och så småningom kom järnvägen...

Vi berättar om människorna som var med och skapade det moderna Sverige, och om alla nya yrken som kom med järnvägen. Du kan t ex se hur rallare, banvakter och stationspersonal arbetade och bodde.

I utställningen ingår också flera modelljärnvägar, dressiner, signaler, telefoner och massor med andra små och stora föremål ur järnvägens historia.

Vissa föremål mer ovanliga än andra, som t ex "världens äldsta järnvägsvagn" från Bergslagen.

Här finns också vår unika och stora modellbana med tillhörande bildspel och åksimulatorn Locomotion. Här kan du verkligen känna skillnaden mellan ett ånglok och ett modernt höghastighetståg!

Sidan granskad den 6 september 2012.

Allmän information

Om Ängelholm

Reception och kassa

Telefon: 0431-46 89 20

E-post: This is an email address

Postadress:
Järnvägens Museum
Samhällsutveckling
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Ängelholm fick sin första järnvägsstation 1875, i och med tillkomsten av Landskrona-Engelholms Jernväg (LEJ).