Familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj

Som familjehem eller jourhem tar du emot en ung människa som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Som kontaktperson eller kontaktfamilj hjälper du en ung människa som behöver stöd och sällskap på helgerna.

Vi har akut behov av familjehem och jourhem.

Familjehem

Ett familjehem är en familj som tar emot en ung människa i sitt hem under några månader eller år.

Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under några månader eller år. Din uppgift som familjehem är att ge kärlek, stöd och trygghet. Du samarbetar med socialtjänsten och andra myndigheter.

Det finns olika anledningar varför barn eller ungdomar inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Det kan till exempel vara relationsproblem eller att barnet inte får sina behov tillgodosedda.

Familjehem kan se olika ut, men gemensamt för alla är att man vill hjälpa och stödja ett barn eller ungdom som har det svårt. Alla är välkomna att vara familjehem. Det kan vara familjer med barn, utan barn eller ensamstående. Släktingar eller vänner till barnet kan också bli familjehem. Det viktiga är att det finns en stabil familjesituation.

Ett kriterium är att varje familjehemsplacerat barn ska få ett eget rum, en trygg och säker miljö och en stimulerande fritid.

För att bli ett familjehem börjar du med att skicka in en ansökan. Du blir då kontaktad av en familjehemssekreterare. Du kan också ringa eller skicka ett meddelande direkt till någon av familjehemssekreterarna för att få mer information.

Susanne Kiefer

Ann-Charlotte Wilhelmsson

Jenny Petersson

Carina Rundgren

Om du och familjehemssekreteraren är överens om att gå vidare med din ansökan, så kommer familjehemssekreteraren att träffa dig och din familj vid flera tillfällen.

Ni kommer att bli utredda genom samtal om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar.

Familjehemssekreteraren gör också kontroller i socialregister, hos Kronofogden, hos Försäkringskassan och i polisens misstanke- och belastningsregister.

Under tiden som du har ett barn placerat hos dig så får du regelbundet handledning och stöd av erfaren personal. Du och din familj ska som familjehem aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter.

Barnets socialsekreterare kommer också att ha en regelbunden kontakt med barnet/den unge, dels tillsammans med er i familjen, dels enskilt. Detta för att följa barnets/den unges utveckling och för att försäkra sig om att barnet/den unge har det bra.

När ett barn eller en ungdom flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Den ekonomiska ersättningen varierar. Den är bland annat beroende av barnets/den unges ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver.
Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostaden.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det uppdrag som du utför. Den delen beskattas som inkomst och är pensionsgrundande.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Jourhem

Att vara ett jourhem innebär att du tar emot barn eller ungdomar för en akut placering under en kortare tid.

I ett jourhem behövs trygga vuxna med stor erfarenhet av barn och ungdomar. Det är därför en fördel om du har erfarenhet av att ha varit ett familjehem eller ha arbetat med barn eller ungdomar på annat sätt.

Som jourhem måste du bo i eller i närheten av Ängelholm. Du arbetar i ditt eget hem och uppdraget förutsätter att en vuxen är hemma på heltid. Du får ett fast arvode. Jourhemsföräldrarna ingår i en grupp som får regelbunden handledning av familjehemssekreterarna. Jourhemmen arbetar i nära samarbete med socialtjänsten.

Kontakt till familjehemsgruppen

Ann-Charlotte Wilhelmsson

Jenny Petersson

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att du tar emot en ung människa en eller ett par helger i månaden.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj hjälper du ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans.

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ni träffas vanligtvis en eller ett par gånger i veckan och gör något tillsammans.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem en eller ett par helger i månaden eller enligt en överenskommelse med socialtjänsten.

Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo i stan eller på landet. Det viktiga är att du lever under stabila förhållanden, har intresse för andra människor och en förmåga att samarbeta.

När du har anmält ditt intresse gör vi en mindre utredning och ett hembesök (avser kontaktfamilj). Om du får uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj, så får du ersättning enligt Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25