Gör gott - bli god man

Gör gott. Bli god man. Så enkelt vill vi få fler att upptäcka glädjen i att hjälpa någon annan i vardagen. Inte med vård och omsorg, men med ärenden som kan röra ekonomi, myndighetskontakter och annat viktigt. Enkelt för dig med ordningssinne och ansvarskänsla – ovärderligt för den som behöver din hjälp.

Anmäl intresse här för att bli god man eller förvaltare

Intresseanmälan är inte bindande för dig utan en möjlighet för dig att få mer information och kunna ställa frågor vad det innebär att vara god man.

Se intervju med Michael Cronberg om att vara god man och förvaltare:

Att vara god man

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Personer som inte själva klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller bevaka sina personliga intressen kan få en lättare vardag med en god man som till exempel hjälper till att sköta kontakterna med banker, sociala myndigheter och andra.

Att vara god man eller förvaltare bygger på att medmänniskor frivilligt väljer att göra en hjälpinsats för en annan medmänniska. Genom att bli god man får du möjlighet att hjälpa och stötta människor att ge dem en chans att fungera bättre i samhället. Uppdragen som god man skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-22