Digitala tjänster för denna sida

Jobba med omsorg

Nu söker vi sommarvikarier till vård och omsorg i Ängelholm!

Att jobba med vård och omsorg innebär att du gör skillnad för andra personer varje dag och hjälper dem som behöver det allra mest. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet, dessutom är alla dagar olika och det blir aldrig långtråkigt.

Flexibel, social, nyfiken, lagspelare, snabbfotad, stark. Just den vi söker i sommar alltså!

Vi är placerade runt om i Ängelholms kommun så du har många alternativ att välja mellan utifrån vilken verksamhet och geografisk placering som passar just dig.

"Ett arbete där jag varje dag får hjälpa människor som behöver det. Man får mycket tacksamhet och glädje tillbaka. Då känner man att man gör nytta på riktigt."

[Marcus, personlig assistent på Ängelholms kommun]

Vad vill du arbeta med?

Det finns många olika verksamheter inom vård och omsorg och stora möjligheter för dig att hitta den arbetsplats där just du kommer att trivas! Nedan kan du läsa om några av våra arbetsplatser.

På en gruppbostad inom funktionsstöd bor ett mindre antal personer med olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Dessa personer har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de har behov av personal dygnet runt. På en gruppbostad är du brukarnas förlängda arm i vardagen med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att laga mat, stötta vid aktiviteter, social samvaro, städ, tvätt och personlig hygien.

På en gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri bor ett mindre antal personer som behöver ha extra hjälp dygnet runt. Det kan vara på grund av till exempel missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. På dessa gruppbostäder jobbar du med att i samverkan med psykiatrin stötta brukarna med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Arbetsuppgifterna kan vara att stötta genom samtal, hjälpa till med vardagssysslor, städ, tvätt och matlagning.

Personliga assistenter arbetar i brukarens hem och i de omgivningar som brukaren vistas i. Det är brukarens behov som avgör vilken hjälp som ska ges. Det innebär att arbetet som personlig assistent inte ser likadant ut någonstans. Personliga assistenter ska vara brukarens förlängda arm i vardagen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara personlig hygien, matlagning, stötta vid aktiviteter, social samvaro, städ och tvätt.

Inom våra barn- och ungdomsverksamheter jobbar du med barn som har olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi har fritidsverksamhet som pågår under kortare tid och avlastningsverksamhet som pågår under några dygn. Arbetsuppgifterna kan vara att hitta på och följa med på olika aktiviteter, laga mat, hjälpa till med personlig hygien och social samvaro.

Inom hemtjänsten åker du hem till personer för att hjälpa dem med planerade omvårdnads- och serviceinsatser. Det är oftast, men inte alltid äldre personer som behöver stöd i sin vardag. När du jobbar inom hemtjänsten får du ett schema där det står vem du ska hjälpa vilken tid och vad du ska göra. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med påklädning, personlig hygien, städ, tvätt, inköp och social samvaro.

Trygghetsjourens medarbetare tar emot inkommande larm från de brukare i kommunen som har trygghetslarm. När någon trycker på sitt larm kontaktar trygghetsjouren personen och frågar vad de behöver ha hjälp med. Vid behov åker medarbetarna hem till personen och hjälper till. Nattetid har trygghetsjouren även hand om planerade hemtjänstinsatser. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära att till exempel hjälpa till om någon har ramlat, hjälpa till vid toalettbesök, personlig hygien, nattrutiner och att ge medicin.

På ett äldreboende jobbar du med att ge anpassad vård och omsorg till personer som har ett så omfattande behov att det inte kan tillgodoses i personens hemmiljö med hjälp av hemtjänsten. På ett äldreboende finns det personal dygnet runt och exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med förflyttningar, personlig hygien, ge medicin, stötta vid måltider, städ, tvätt och social samvaro.

Demensboende är till för personer som har någon form av demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Korttidsboende är till för personer som behöver ha extra omvårdnad under en begränsad period. Det kan vara i samband med utskrivning från sjukhus innan man kan återgå till sitt ordinarie hem, kanske efter en operation eller olycka. Det kan också vara i väntan på att få en plats på ett äldreboende.

Växelvård är till för den som vårdas i sitt hem av nära anhörig. I perioder kan personen bo på en växelvård för att avlasta den anhöriga och på så sätt bidra till att personen kan bo kvar i sitt egna hem så länge som möjligt.

Arbetsuppgifterna på dessa boenden är liknande som på ett äldreboende.

Kvalifikationer

Personliga egenskaper

Du är bra med människor, gillar att samarbeta och få saker gjorda. Du tar ansvar, är noggrann och ser till att helheten funkar. Vi använder digitala verktyg som en naturlig del i vårt arbete, så du behöver känna dig bekväm med att använda mobiltelefon, dator och annan digital teknik som arbetsredskap.

Utbildning

Omvårdnadsutbildning är bra att ha, men vi söker också dig som inte har någon omvårdnadsutbildning.

Erfarenhet

Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, men även annat arbete med människor och service, ser vi som en värdefull tillgång.

Språk

För att arbetet ska kunna göras på ett säkert och förståeligt sätt måste du behärska det svenska språket i både tal och skrift.

Ålder

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna sommarjobba hos oss.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-22