Stöd till dig utan arbete

På Arbetsmarknadsenheten hjälper vi dig som av olika skäl har haft svårt att etablera dig på arbetsmarknaden. Vi arbetar i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och näringslivet med flera.

Få stöd av oss

För att få stöd av oss på Arbetsmarknadsenheten så behöver du bli anvisad via Ekonomiskt bistånd eller Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med en Insatskoordinator upprättar vi en planering, kartlägger din situation och dina förutsättningar. Det kan innebära att du ska ta del av någon av våra insatser, där du bland annat kan få arbetsträna eller praktisera inom ett valt område. Målet är att du ska kunna försörja dig själv och vara en del av samhället.

Ni gör även en handlingsplan så att du vet vad som ska hända framöver och vilka steg du behöver ta för att närma dig egenförsörjning. Att följa din handlingsplan är en förutsättning för att eventuellt vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Arbetsträning och praktik

Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid och är osäker på din kapacitet, så börjar vi med intern arbetsträning. När du är redo för nästa steg så finns det möjlighet till praktik via våra samarbeten inom kommunala verksamheter, föreningar och näringsliv.

Din kontakt på Arbetsmarknadsenheten och handledare på arbetsplatsen följer dig under praktikperioden och stöttar dig vid behov. Målet med praktiken är att du ska öka chanserna för en anställning genom praktisk erfarenhet eller att du motiveras att söka vidare studier.

Uppstartsveckor

Under de inledande veckorna får du möjlighet att ta del av kompetenshöjande aktiviteter som exempelvis fokuserar på jobbsök, ansökningshandlingar, anställningsintervju, studie- och yrkesvägledning samt hälsa och välmående.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder bland annat utbildningsblock inom följande områden:

 • CV, personligt brev och anställningsintervju
 • Språkträning
 • Kost och hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Motivation till studier
 • Ekonomismart

I din individuella planering ser du vilka utbildningsblock som kan vara viktiga för dig att delta i. Vid behov finns språkträning både i strukturerade grupper och i vardagligt samtal med coach och andra deltagare.

Anställning med stöd från Arbetsförmedlingen

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit arbetssökande en längre tid kan ha möjlighet till en arbetsmarknadsanställning. Anställningsperioden är begränsad med syfte att underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. Under din anställning omfattas du av kollektivavtalet BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder).

Vid en eventuell arbetsmarknadsanställning blir du tilldelad en matchare, som gör regelbundna uppföljningar med dig och arbetsgivaren under tiden som du är anställd. Matcharen jobbar dessutom ständigt för att du ska komma vidare till en "riktig" anställning, framför allt genom att skapa förutsättningar för att du enklare ska få kontakt med olika arbetsgivare.

Övriga uppdrag på Arbetsmarknadsenheten:

 • Koordinerar platser för arbetsträning och praktik
 • Matchar arbetsmarknadsanställningar
 • Samordnar det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
 • Driver FINSAM och ESF-projekt
 • Arrangerar den årliga jobb- och utbildningsmässan
 • Samordnar feriejobb och skollovsjobb

Aktuella projekt och samarbeten

Den 1 februari 2023 startade projektet Level UP som är ett samarbete mellan Ängelholms kommun, Ängelholms Näringsliv och Rögles Grönvit Hållbarhet. Under tre år som projektet varar kommer flera satsningar att genomföras som riktar sig till elever i skolan 13-19 år och unga 20-24.

Den 1 augusti 2022 startade den FINSAM-finansierade processen En Väg In där Ängelholms Kommun Arbetsmarknadsenheten är processägare. Processen är en metodutveckling som bedrivs tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt primärvården och psykiatrin i Region Skåne. Under processens 2 1/2 år görs satsningar på individer som är i behov av samordnat stöd.

Kontaktuppgifter

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-25