Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Är du 16-20 år och har inte slutfört gymnasiet? Då har kommunen ett aktivitetsansvar för dig.

Du kanske vet exakt vad du vill, men inte hur du ska göra eller så kanske du inte har en aning om vilken utbildning eller vilket jobb du är intresserad av. Oavsett om du aldrig har börjat gymnasiet eller bara har någon enstaka kurs kvar, så kan du tillsammans med oss på Arbetsmarknadsenheten diskutera olika lösningar och möjligheter för dig.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret gäller för dig som är 16-20 år och som:

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart dina nio år i grundskola
  • inte går på, eller gått färdigt en utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Det innebär att:

  • kommunen håller sig under året informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta
  • kommunen erbjuder lämpliga och individuella åtgärder
  • åtgärderna ska motivera dig att påbörja eller återuppta studier igen
  • kommunen dokumenterar insatserna och för register

Avbrott från gymnasieskolan

När du som elev funderar på att avbryta studierna, eller avbryter studierna, är det viktigt att samordnaren för kommunen aktivitetsansvar kontaktas. Samordnaren samarbetar med flera andra aktörer för att kunna erbjuda olika aktiviteter vid avbrott från studierna.

Hos oss får du prata med studie- och yrkesvägledare om dina tankar kring framtiden. Du kan ta med dig en familjemedlem eller kontaktperson om du vill. Du får sedan hjälp att planera dina studier, söka till den utbildning du vill gå eller hitta en praktikplats.

Har du frågor kontakta

Maria Lundblad
samordnare, Kommunala aktivitetsansvaret, KAA
Arbetsmarknadsenheten, Östergatan 71

Enligt skollagen har kommunen ansvar får ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte går i eller har fullgjort sin gymnasieutbildning. Syftet är att kommunen ska kunna erbjuda stöd och vägledning till lämplig sysselsättning får den som önskar det.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-01