Studie- och yrkesvägledning i gymnasiet

Att välja fortsatta studier och yrke är en process som tar tid och därför är det värdefullt att prata med studie- och yrkesvägledaren om valen, både inom gymnasiet men också efter gymnasiet. De val du gör under gymnasietiden kommer med all säkerhet påverka din framtid.

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Studie- och yrkesvägledning handlar om att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Vägledningen är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar med vägledning och information som är opartisk och individuellt baserat utifrån intressen/frågeställningar och mål inför ditt gymnasieval och framtida yrkesval. Detta sker både i klassrummet och i enskilda samtal.

Studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar undervisningen ska generera kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

SYV på Ängelholms gymnasieskola

Studie- och yrkesvägledarna på Ängelholms gymnasieskola erbjuder vägledning och information om olika utbildningsvägar och yrken. Fem studie- och yrkesvägledare finns och är uppdelade på nationella program, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan.

Högskoleval

När du blivit antagen till ett universitetsprogram.

Samverkan skola och företag

I Ängelholms kommun finns ett upphandlat kommungemensamt verktyg för att administrera praktik för elever. Det är ett webbaserat system för att administrera PRAO och APL, lättåtkomligt för både arbetsgivare, elever och studie- och yrkesvägledare.

Samverka.nu är en webbtjänst för att administrera praktik för arbetsgivare, elever och studie- och yrkesvägledare.

Samverka.nu logotyp. Illustration.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-25