Talang för människor

Vi vet att det finns många som har talang för att jobba med människor! Är du bra med människor, gillar att samarbeta och att få saker gjorda. Sök lediga sommarjobb och timanställningar i Ängelholm. Nu söker vi fler medarbetare till äldreomsorg och funktionsstöd i Ängelholms kommun. Här kan du läsa mer om våra arbetsplatser.

Jobben passar dig som:

Vi söker dig som vill prova att jobba med människor, vård och omsorg. För våra jobb måste du ha fyllt 18 år. Du är bra med människor, gillar att samarbeta och få saker gjorda. Du tar ansvar, är noggrann och ser till att helheten funkar.

Vad gör man på jobbet?

Arbetet inom äldreomsorg och funktionsstöd ser lite olika ut, men här är några vanliga arbetsuppgifter:Stöd och omsorg.

  • Fixa frukost, fika etc.
  • Bäddning och städning.
  • Hjälp med medicin, hygien, dusch, klädbyten.
  • Sociala snack och stöd.
  • Hjälp vid fritidsaktiviteter.
  • Handla varor.

Hjälp i vardagen, helt enkelt!

Lön och sådant?

Lägsta lönen du kan få är 21 570 kr i månaden, det är drygt 130 kr i timmen, om du inte har yrkesutbildning. Förr dig med yrkesutbildning är lägsta lönen 23 850 kr.

Till det får du semesterersättning och ytterligare tillägg på lönen om du jobbar kvällar och helger. Vilket man ofta gör.

Intresseanmälan

Har du inte tid att ansöka nu, lämna din e-postadress eller ditt telefonnummer så påminner vi dig om att söka några av våra spännande extrajobb och sommarjobb.


Fyll i din e-postadress eller ditt telefonnummer så att vi kan komma i kontakt med dig.

Här kan du jobba

Det finns många olika verksamheter inom vård och omsorg och stora möjligheter för dig att hitta den arbetsplats där just du kommer att trivas. Nedan kan du läsa om några av våra arbetsplatser, det finns gott om lediga extrajobb.

På en gruppbostad inom funktionsstöd bor ett mindre antal personer med olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Dessa personer har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de har behov av personal dygnet runt. På en gruppbostad är du brukarnas förlängda arm i vardagen med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att laga mat, stötta vid aktiviteter, social samvaro, städ, tvätt och personlig hygien.

På en gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri bor ett mindre antal personer som behöver ha extra hjälp dygnet runt. Det kan vara på grund av till exempel missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. På dessa gruppbostäder jobbar du med att i samverkan med psykiatrin stötta brukarna med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Arbetsuppgifterna kan vara att stötta genom samtal, hjälpa till med vardagssysslor, städ, tvätt och matlagning.

Personliga assistenter arbetar i brukarens hem och i de omgivningar som brukaren vistas i. Det är brukarens behov som avgör vilken hjälp som ska ges. Det innebär att arbetet som personlig assistent inte ser likadant ut någonstans. Personliga assistenter ska vara brukarens förlängda arm i vardagen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara personlig hygien, matlagning, stötta vid aktiviteter, social samvaro, städ och tvätt.

Inom våra barn- och ungdomsverksamheter jobbar du med barn som har olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi har fritidsverksamhet som pågår under kortare tid och avlastningsverksamhet som pågår under några dygn. Arbetsuppgifterna kan vara att hitta på och följa med på olika aktiviteter, laga mat, hjälpa till med personlig hygien och social samvaro.

Inom hemtjänsten åker du hem till personer för att hjälpa dem med planerade omvårdnads- och serviceinsatser. Det är oftast, men inte alltid äldre personer som behöver stöd i sin vardag. När du jobbar inom hemtjänsten får du ett schema där det står vem du ska hjälpa vilken tid och vad du ska göra. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa till med påklädning, personlig hygien, städ, tvätt, inköp och social samvaro.

Trygghetsjourens medarbetare tar emot inkommande larm från de brukare i kommunen som har trygghetslarm. När någon trycker på sitt larm kontaktar trygghetsjouren personen och frågar vad de behöver ha hjälp med. Vid behov åker medarbetarna hem till personen och hjälper till. Nattetid har trygghetsjouren även hand om planerade hemtjänstinsatser. Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära att till exempel hjälpa till om någon har ramlat, hjälpa till vid toalettbesök, personlig hygien, nattrutiner och att ge medicin.

Demensboende är till för personer som har någon form av demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Korttidsboende är till för personer som behöver ha extra omvårdnad under en begränsad period. Det kan vara i samband med utskrivning från sjukhus innan man kan återgå till sitt ordinarie hem, kanske efter en operation eller olycka. Det kan också vara i väntan på att få en plats på ett äldreboende.

Växelvård är till för den som vårdas i sitt hem av nära anhörig. I perioder kan personen bo på en växelvård för att avlasta den anhöriga och på så sätt bidra till att personen kan bo kvar i sitt egna hem så länge som möjligt.

Arbetsuppgifterna på dessa boenden är liknande som på ett äldreboende.

Kvalifikationer

Personliga egenskaper

Du är bra med människor, gillar att samarbeta och få saker gjorda. Du tar ansvar, är noggrann och ser till att helheten funkar. Vi använder digitala verktyg som en naturlig del i vårt arbete, så du behöver känna dig bekväm med att använda mobiltelefon, dator och annan digital teknik som arbetsredskap.

Utbildning

Omvårdnadsutbildning är bra att ha, men vi söker också dig som inte har någon omvårdnadsutbildning.

Erfarenhet

Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande, men även annat arbete med människor och service, ser vi som en värdefull tillgång.

Språk

För att arbetet ska kunna göras på ett säkert och förståeligt sätt måste du behärska det svenska språket i både tal och skrift.

Ålder

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna jobba hos oss.

Har du fler frågor? Hör av dig till vår kundtjänst:

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-01