Temadag: Må bättre mentalt

Sön 10 mar
Temadag: Må bättre mentalt
Plats: Rönnegymnasiet
Datum: 10 mars 12:00 - 17:00

Temadag om mental hälsa, minimässa och föreläsningar.

Välkommen till öppen temadag med fokus på mental hälsa. Rotary har som
mål att sprida kunskap om mental hälsa. Dagen bjuder på intressanta
föreläsningar och ett flertal utställare finns på plats för att berätta mer om sina
verksamheter. Det är fritt inträde och vi bjuder på fika.

Var? Rönneskolan, Jarl Kulle Scenen, Skolgatan 4 Ängelholm

När? Söndagen den 10 mars kl 12:00-17:00

Arrangör: Ängelholm Rotaryklubb och Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb

Föreläsningar:
Kl 13:00-14:00 Malin Hansson från föreningen SHEDO föreläser om ätstörningar och
självskadebeteende
Delad skam är ingen skam – genom att tala om det som är så svårt kan vi hjälpas åt att driva
bort den stigmatiserade bilden av en människa som mår dåligt psykiskt. Ingen ska behöva
skämmas och genom kunskap och transparens kan vi hjälpas åt att arbeta för ett friskare
samhällsklimat och hela människor. SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida
kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt
arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Kl 14:15-15:15 Charlie Eriksson, grundare av organisationen Aldrig ensam, sätter ord på
något så tabubelagt som psykisk ohälsa
År 2013 drabbades Charlie Eriksson av en djup depression och gjorde flera självmordsförsök
som nästan kostade honom livet. När han kämpade mot den psykiska ohälsan vågade han
inte berätta för någon att han var sjuk, istället höll han allting hemligt för att slippa
skämmas. I slutet av 2013 öppnade han upp hemsidan Aldrig Ensam som är en ideell
organisation som arbetar för bättre psykisk hälsa i Sverige. Han ville dela med sig av sina
erfarenheter för att fylla igen det stora hål som fanns på Internet där enkel information om
psykisk ohälsa saknades. Idag är Charlie en flerfaldigt prisad entreprenör och efterfrågad
föreläsare. Föreläsningen är gripande och hoppfull. Du får med dig konkreta verktyg för att
hantera din egna psykiska ohälsa samt hjälpa närstående.

Kl 15:30-16:30 Agnes Mellstrand, leg. psykolog och författare, föreläser om hur man bäst
bemöter människor med psykisk ohälsa
Agnes Mellstrand, leg. psykolog, är författare till boken ”Psykiatri för icke-psykiatriker – om
det hållbara bemötandet”. Agnes har lång klinisk erfarenhet av att jobba med både
ungdomar och vuxna. Agnes handleder personalgrupper, chefer och psykologstudenter i
svåra samtal. Hon har utbildat hundratals deltagare i kurserna ”KBT – varför vi gör som vi
gör” och ”Psykiatri för icke-psykiatriker”.

Hållbart bemötande vid psykisk ohälsa
• Ökad kunskap om psykisk ohälsa
• Vad som är viktig att tänka på vid bemötandet
• Medkänsla och självmedkänsla – att ta hand om sig själv för att kunna ta hand om
andra på ett hållbart sätt
• Psykologisk trygghet

Kl 16:30-16:45 Sammanfattning av kommunens psykiatrisamordnare

Utställare:
• Aldrig ensam
• Skyddsjouren i Ängelholm
• Attention
• Brottsofferjouren
• Prosit
• Mind
• Ängelholms kommun
• Fontänhuset i Båstad
• Agera
• Oss emellan
• Svenska Kyrkan
• HIK Kick off
• Rögle
• SPF Ängelholm
• Friskis&Svettis

Våra utställare träffar du i Rönneskolans foajé!