Möte om nytt LEADER-projekt om genomförande av åtgärder vid Rönne å och Ringsjön

Ons 03 apr
Möte om nytt LEADER-projekt om genomförande av åtgärder vid Rönne å och Ringsjön
Plats: Digitalt på Teams
Datum: 03 april 18:00 - 19:30

En förstudie har tidigare tagits fram om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i Rönne å och Ringsjön. Förstudien visar på behovet av att skapa besöksnoder i området.

Ett förslag till LEADER-ansökan håller nu på at tas fram om att genomföra åtgärder vid besöksnoder utmed Rönne å och Ringsjön. Vid mötet kommer förslaget till nytt LEADER-projekt att presenteras.

Anmälan till tord.andersson@klippan.se senast den 27 mars 2024. När du anmält dig kommer du att få en Teamslänk till mötet.

Mötet är hålls via Microsoft Teams