Det här är en äldre och arkiverad nyhet

Mer biologisk mångfald när fler gräsmattor blir till ängar

Blommigt i Tegelbruksparken. Foto.

Fler ängar ska leda till ökad biologisk mångfald. I år fortsätter Ängelholms kommuns projekt där fler kortklippta gräsytor ska bli högväxta.

I Ängelholms kommun pågår ett flerårigt projekt för att omvandla kortklippta gräsytor runtom i kommunen till ängar. Projektet har som mål att öka den biologiska mångfalden genom att skapa livsmiljöer för hotade pollinatörer som bin, fjärilar och humlor.

Tidigare år har fokus varit att skapa fler blommande ängar, i år växer projektet och allt fler kortklippa gräsmattor ska bli till ängslika högväxta gräsytor, säger Karina Ekstrand, som är parkingenjör på Ängelholms kommun.

Det handlar i första hand om ytor där färre människor är i rörelse samt i områden där det kan bildas äng med tiden.

Stora biologiska och ekonomiska fördelar

Att omvandla kortklippta gräsytor till ängar gynnar den biologiska mångfalden. Till skillnad från gräsmattor hinner ängar blomma och på så vis blir det möjligt för fler arter att livnära sig.

– Eftersom många växter och djur är hotade tar vi chansen att göra något som kan bidra till en positiv förändring. Genom att anlägga blomsterängar med vilda växter kan vi göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer, säger Karina Ekstrand.

En annan aspekt som spelar in är att gräsmattor är resurskrävande att sköta och det krävs många arbetstimmar för att hålla dem klippta.

– Vi är så vana vid att alla gräsmattor ska vara kortklippta, men jag är övertygad om att vi behöver förändra vår syn. I takt med att vi bygger mer, kommer insekterna behöva få andra platser att leva på, och det måste vi hjälpa dem med.

Det blommar i Tegelbruksparken

I Tegelbruksparken finns sedan länge möjlighet till stadsodling och i vintras satte man upp ett risstaket som är byggt av ris från buskar och träd från parken. Det gjorde man i samband med trygghetsbeskärningar i parken. Risstaketet fungerar som en viktig boplats för igelkottar, fåglar, insekter och andra små djur som lever i vår närmiljö.

Nu är parken näst på tur i ängsprojektet och det har exempelvis planteras prästkrage, gullviva och smultron som ska få växa fritt.

Ängsmarkerna slås med hästkraft i höst

Förra hösten hade man premiär för att slå Ängelholms ängsmarker med häst och vagn, något man kommer fortsätta med även i höst. Det finns många fördelar med att slå gräset med hästkraft, det är miljövänligt, man slipper bullret och det går inte åt någon diesel. Dessutom hjälper hovtrampen till att trycka ner fröna i marken. Håll utkik i augusti/september när det är dags för höstens slåtter.

Risstaket i Tegelbruksparken. Foto.

Risstaket i Tegelbruksparken. Foto: VLA/Ängelholms kommun.

Sidinformation

Publicerad:
2023-05-09