Det här är en äldre och arkiverad nyhet

Kronoskogens naturvärden ska skyddas genom ökad jakt

Dovhjortsstammen i Skåne har ökat kraftigt de senaste åren och det märks även i Kronoskogen som är ett av våra viktigaste natur- och rekreationsområden. En plan för jakt- och viltförvaltning har tagits fram där ökad jakt föreslås för att minska betesskadorna som påverkar växt- och djurlivet i Kronoskogen. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna förvaltningsplanen.

Flygbild över Kronoskogen i Ängelholm. Foto.

Jakt förekommer redan i Kronoskogen men i samband med att kommunstyrelsen nu beslutat att godkänna planen för hur Kronoskogen ska förvaltas, kommer jakten att öka för att minska skadorna på skogen som orsakas av framför allt dovhjortar.

– I Kronoskogen finns höga naturvärden som vi vill skydda och ge förutsättningar till att stärkas. Därför är det nödvändigt med ökad jakt. Eftersom många ängelholmare rör sig i Kronoskogen är förstås hög säkerhet en mycket viktig förutsättning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att garantera säkerheten ska det skyltas tydligt vid infartsvägarna när jakt pågår i skogen. Jakten ska ske från jakttorn och kommer att anpassas till tider när det är färre besökare i skogen. Vissa aktivitetsområden kan komma att undantas helt från jakt och de stora lederna genom skogen kommer att vara öppna även under jakt.

Idag kan dovhjortarna röra sig i grupper med upp emot 100 djur i Kronoskogen. Betesskadorna gör att små unga träd får svårt att växa till sig och det påverkar i sin tur utvecklingen av både växt- och djurlivet i skogen.

– Det är särskilt tall- och lövträd som naturvärdena i Kronoskogen är knutna till som dovhjortarna gillar. Med ökad jakt skyddar vi den biologiska mångfalden och ger möjligheter för artrikedomen att utvecklas, säger Maria Thyr, kommunekolog i Ängelholms kommun.

Övergripande mål i förvaltningsplanen som gäller till och med 2028 tar bland annat sikte på artrikedomen där Kronoskogen ska kunna utveckla höga naturvärden med stor variation av arter bland både växter och djur. Viltstammarna ska vara i balans över tid. Jakten ska bedrivas säkert med vilt- och naturvård i fokus med minsta möjliga påverkan på rekreationsområdena.

Förvaltningsplanen har antagits i linje med Agenda 2030 och Sveriges miljömål.

Sidinformation

Publicerad:
2023-05-16