Det här är en äldre och arkiverad nyhet

Ängelholms hemtjänst och särskilda boenden har fått betyg i nöjdhet

Alla personer i Ängelholms kommun som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden har fått till sig en enkät från Socialstyrelsen med frågor om vad de tycker om sin omsorg. Nu är resultatet klart.

87 % av de Ängelholmare som har hemtjänst är sammantaget nöjda, att jämföra med genomsnittet i Skåne på 83%. *

81 % av de Ängelholmare som bor på särskilt boende är sammantaget nöjda, att jämför medgenomsnittet i Skåne på 80%. *

Jag kan konstatera att Ängelholm ligger på genomsnittet eller strax över. Jag ser också att värdena varierar mellan de olika enheterna i kommunen och enheterna får nu i uppdrag att analysera sina egna resultat och upprätta handlingsplaner som våra kvalitetsutvecklare kommer att följa upp säger Eric Semb, huvuduppdragschef Hälsa.

Även ordföranden i nämnden ser denna typ av temperaturmätning som viktig att följa upp.

– Att delta i nationella brukarundersökningar är betydelsefullt för att kunna jämföra sig med andra för att se hur verksamheterna ligger till. Resultatet av undersökningen är en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstepersoner. Sen är kvalitetsarbete är en ständig pågående process som prioriteras idag och detta arbete måste fortsätta prioriteras, säger Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

* Det är drygt 20 frågor i undersökningen, men en av frågorna brukar betraktas som en sammanfattning av alla frågor och den är: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

Läs mer om resultatet här:

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-16