Det här är en äldre och arkiverad nyhet

Ta chansen: tyck till om hur vi tillsammans kan jobba för ett resurssmart Ängelholm

En kvinna med en barnvagn går längs en asfalterad gångbana. I förgrunden springer ett glatt barn i 4-årsåldern och tittar in i kameran. I bakrgunden syns ryggen på en man med en vit hund, träd och några vita flerfamiljshus. Det är det nya området Fridhem som ska rymma såväl bostäder som butiker, förskola och äldreboende. Foto

Var med och påverka framtidens Ängelholm, vad tycker du är viktigt att tänka på när det kommer till avfallshantering?

Just nu kan du ta del av kommunens förslag på en ny avfallsplan som ska börja gälla 2025 – och du har också möjlighet att tycka till om innehållet!

Enligt lagen ska alla kommuner ha en renhållningsordning med tillhörande avfallsplan. Eftersom den aktuella planen gäller till och med december 2024 arbetar nu Ängelholms kommun med att tillsammans med NSR och ytterligare några nordvästskånska kommuner, ta fram en ny plan som ska gälla från 2025.

Lämna dina synpunkter!

Men avfall är något som berör hela samhället och därför har du också möjlighet att ta del av förslaget till plan och tycka till om innehållet. Så, gör din röst hörd och tyck till om det nya förslaget!

Men, vad är en avfallsplan då?

Renhållningsordningen innehåller de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen inom kommunen. Avfallsplanen beskriver nuläget, vilka mål man har och vilka åtgärder man vill genomföra under nästkommande år. Avfallsplanen berör invånare, företag och hela kommunens organisation.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-21